Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow KOSINIAKOWE, czyli ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KOSINIAKOWE, czyli ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE Drukuj
Wpisał: Anna Wiśniewska - Pracownik MGOPS w Kowalewie Pom   
29.01.2016

Co to jest „Kosiniakowe"?

„Kosiniakowe" - świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie finansowe dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej, nie mogą skorzystać z rocznych urlopów rodzicielskich . W całej Polsce to około 125 tys. osób. Od 1 stycznia 2016r. otrzymać można 1000 zł miesięcznie przez pełny rok po urodzeniu dziecka. W przypadku urodzenia bliźniąt- przez 65 tygodni, trojaczków- 67 tygodni, czworaczków- 69 tygodni. Maksymalnie kosiniakowe można pobierać przez 71 tygodni, gdy urodzi się pięcioro lub więcej dzieci.

Kto może dostać „Kosiniakowe"?

Wszyscy nieubezpieczeni rodzice, którym urodzi się dziecko . Są to m.in. studenci, osoby bezrobotne (niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy) oraz pracujące na umowach o dzieło. Również rodzic opłacający składki na ZUS , którego zasiłek macierzyński byłby niższy od kosiniakowego , otrzyma wyrównanie do 1000 zł. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na część etatu, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.

Czy „Kosiniakowe" dostaną także rolnicy?

Powody do zadowolenia mają także rolnicy. Do tej pory po urodzeniu dziecka otrzymywali około 3500 zł jednorazowego zasiłku macierzyńskiego. Teraz dostaną, aż 12.000 zł na rękę w pierwszym roku życia dziecka. Oznacza to, że od 2016 roku żadna rodzina, w której urodzi się dziecko nie dostanie niższego wsparcia niż 1000 zł miesięcznie.

Kiedy można ubiegać się o „Kosiniakowe"?

Wnioski o kosiniakowe są przyjmowane w całej Polsce od 2 stycznia 2016r. Można je składać w instytucjach gminnych ( w naszej gminie zajmuję się tym MGOPS) oraz przez internet. Zgłaszać się po nie należy w ciągu 3 miesięcy od porodu.  Jeśli ten termin minie, pieniądze będą przysługiwały od momentu złożenia wniosku.

Czy „Kosiniakowe" dostaną tylko dzieci z 2016 roku?

Występować o kosiniakowe mogą wszyscy rodzice, których dzieci urodzą się w 2016 roku lub później. Niniejsza forma pomocy przysługuje także rodzicom dzieci, które przyszły na świat przed 1 stycznia 2016 roku. Mogą oni otrzymać 1000 zł miesięcznie do momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Czy tylko rodzice dostaną „Kosiniakowe"?

Kosiniakowe przysługuje matce lub ojcu, ale nie tylko. Może o nie wystąpić także faktyczny opiekun dziecka (np. dalsza rodzina, która się nim zajmuje), rodzina zastępcza (ale nie zawodowa), osoba, która przysposobiła dziecko nim ukończyło 7 lat.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące „Kosiniakowego" udzielane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim tel. (056)684-11-30 lub (056)684-28-73.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!