Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Drukuj
Wpisał: Anna Panak   
02.02.2016
Protokół z dnia 28 stycznia 2016 r. z przebiegu konsultacji społecznych
w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Zamieszczenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Organizacje pozarządowe" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Termin konsultacji:

1) termin rozpoczęcia konsultacji : 20 stycznia 2016 r.

2) termin zakończenia konsultacji: 26 stycznia 2016 r.

Przedmiotem konsultacji było wyrażenie opinii i uwag w zakresie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Podmioty biorące udział w konsultacji:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na teranie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 20 stycznia 2016r. do 26 stycznia 2016r. r. nie wpłynęła żadna propozycja zmian do przedłożonego konsultacjom projektu uchwały, o której mowa powyżej.

W związku z powyższym projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania zostanie skierowany pod obrady Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

Na tym protokół zakończono.

Z up. Burmistrza

/-/ Ilona Rybicka

Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!