Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2015 roku

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2015 roku Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber - Kierownik USC   
03.02.2016

usc_03_02_16_000.jpgWedług danych ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2015 roku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na pobyt stały zameldowanych było 11 483 osób. Liczba podobna jak przed  rokiem  -  na dzień 31.12.2014 roku było 11 533 osób.

W roku 2015 urodziło się 130 nowych mieszkańców gminy  (jest to o 15 dzieci więcej niż w 2014r.). Popularne imiona dzieci to: Zuzanna, Lena, Julia, Jakub, Wojciech, Marcel, Bartosz.

Mniej par  zdecydowało  się  na  zawarcie  związku  małżeńskiego. 

Mieszkańcy gminy   zawarli w 2015 roku 87 małżeństw (w roku 2014 było ich 109). 

Duża jest liczba powiadomień o rozwodzie - w roku 2015 było ich 25 (w roku 2014 - 29).

W roku 2015 zmarło 119 mieszkańców gminy (to o 12 zgonów więcej niż w roku 2014).

Pełnoletność w minionym roku osiągnęło 135 osób (w roku 2014 było ich 151).

Największy  ruch  panuje  w  związku  z  wymianą  dowodów  osobistych:  w  roku  2015 nowe dokumenty otrzymało 1082 osoby (w roku 2014 wydano ich 1425).

W tutejszym USC sporządzono 11 aktów urodzenia (dotyczą dzieci urodzonych za granicą - Wielka Brytania , USA).

Na ślubnym kobiercu na terenie gminy (ślub cywilny, konkordatowy i za granicą) stanęło 67 par (w roku 2014 było ich 64).

W roku 2015 w USC sporządzono 58 aktów zgonu (w roku 2014 sporządzono 52 akty).

W roku 2015 medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymały 4 pary (w roku 2014 było ich 16). Zachęcamy pary  małżeńskie z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim oraz ich bliskich do składania w USC wniosków o medale.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!