Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2015 roku

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2015 roku Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber - Kierownik USC   
03.02.2016

usc_03_02_16_000.jpgWedług danych ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2015 roku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na pobyt stały zameldowanych było 11 483 osób. Liczba podobna jak przed  rokiem  -  na dzień 31.12.2014 roku było 11 533 osób.

W roku 2015 urodziło się 130 nowych mieszkańców gminy  (jest to o 15 dzieci więcej niż w 2014r.). Popularne imiona dzieci to: Zuzanna, Lena, Julia, Jakub, Wojciech, Marcel, Bartosz.

Mniej par  zdecydowało  się  na  zawarcie  związku  małżeńskiego. 

Mieszkańcy gminy   zawarli w 2015 roku 87 małżeństw (w roku 2014 było ich 109). 

Duża jest liczba powiadomień o rozwodzie - w roku 2015 było ich 25 (w roku 2014 - 29).

W roku 2015 zmarło 119 mieszkańców gminy (to o 12 zgonów więcej niż w roku 2014).

Pełnoletność w minionym roku osiągnęło 135 osób (w roku 2014 było ich 151).

Największy  ruch  panuje  w  związku  z  wymianą  dowodów  osobistych:  w  roku  2015 nowe dokumenty otrzymało 1082 osoby (w roku 2014 wydano ich 1425).

W tutejszym USC sporządzono 11 aktów urodzenia (dotyczą dzieci urodzonych za granicą - Wielka Brytania , USA).

Na ślubnym kobiercu na terenie gminy (ślub cywilny, konkordatowy i za granicą) stanęło 67 par (w roku 2014 było ich 64).

W roku 2015 w USC sporządzono 58 aktów zgonu (w roku 2014 sporządzono 52 akty).

W roku 2015 medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymały 4 pary (w roku 2014 było ich 16). Zachęcamy pary  małżeńskie z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim oraz ich bliskich do składania w USC wniosków o medale.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!