Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zawodowcy i ochotnicy podsumowali rok

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zawodowcy i ochotnicy podsumowali rok Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.02.2016

8.jpgPoczątek roku to okres podsumowań i planów. W dniu 2 lutego br. takiego bilansu dokonali strażacy zawodowcy i współpracujący z nimi ochotnicy działający na terenie powiatu golubsko- dobrzyńskiego. Zaprosili do swojego grona placówki współpracujące czyli: pogotowie, nadzór budowlany oraz samorządowców. Gminę Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski jako samorządowiec i jako prezes zarządu oddz. Miejsko-Gminnego Zw. OSP i członek zarządu oddziału wojewódzkiego Zw. OSP RP. Komendę Wojewódzką PSP reprezentował zastępca komendanta Bogdan Sowiński, a oddział zarządu wojewódzkiego OSP dyr. Piotr Tomaszewski.  

Jako gospodarz spotkania komendant powiatowy PSP mł. bryg. Paweł Warlikowski przedstawił statystykę, która pokazała, że nasz powiat może być dumny ze swojej działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa p.poż oraz samej profilaktyki. Bardzo dobra współpraca z druhami ochotnikami, nie tylko z jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, przekłada się na spadek ilości zdarzeń jak i szkód przez nie spowodowanych.  

Miniony rok nie był zły dla naszej jednostki. Nikt ze strażaków PSP czy OSP nie uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas działań ratowniczo- gaśniczych. Nie było pożarów, ani masowych wypadków podczas których zginęłoby wiele osób czy wystąpiłyby duże straty. W minionym roku odnotowano 947 zdarzeń, w tym 161 to pożary, 772 miejscowe zagrożenia i 14 to fałszywe alarmy. Jednak porównując z latami wcześniejszymi te liczby wzrastają. W 2014 zdarzeń było 710, a w 2013 - 654. W wielu wyjazdach uczestniczą wspólnie z zawodowcami również  ochotnicy. Dzięki realizacji przez zarząd województwa czteroletniego programu „Ludziom na ratunek" i dofinansowaniu z poszczególnych gmin udało się doposażyć jednostki w najnowszy sprzęt- podkreślał komendant Paweł Warlikowski- nasilającym się zagrożeniem, którego liczebność zastraszająco wzrosła jest zaczadzenie i pożar sadzy w kominie.

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił potrzebę doposażenia jednostek OSP, które swoją działalnością silnie wspierają zawodowców.

Same samorządy nie mają możliwości finansowych, aby zakupić nowe samochody czy sprostać wymaganiom testowym wykorzystywanego do działań sprzętu. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję zarządowi oddziału wojewódzkiego OSP RP oraz urzędowi marszałkowskiemu za środki unijne na projekt umożliwiający doposażenie jednostek. Należy pamiętać, że zapewnienie bezpieczeństwa obywateli to priorytet nadrzędny samorządów i służb mundurowych. Bardzo ważna tu jest współpraca między nimi- dodał burmistrz Andrzej Grabowski.

2015 w gminie Kowalewo Pomorskie liczba zdarzeń wyniosła 147, zaś w 2014 było to 146. Wzrost o 0,5%. Jest to najmniejszy wzrost, bo średnia w powiecie wynosi 25%. Na terenie gm. Kowalewo Pom. najtragiczniejsze wydarzenia to lipcowo- sierpniowe wichury, wypadki drogowe (m.in. na krajowej 15 w Wielkiej Łące)

Najbardziej aktywne z 13 jednostek OSP są: OSP W. Rychnowo 73 wyjazdy, OSP Kowalewo- 51  (obie jednostki działają w KSRG), Mlewo 8, OSP Pluskowęsy 8, OSP Lipienica 3, OSP Sierakowo 2, OSP Srebrniki 1, OSP Lipienica 1.

W programie „Ludziom na ratunek"- sprzęt otrzymały: OSP Kowalewo (motopompa, sprzęt hydrauliczny), OSP Pluskowęsy (agregat prądotwórczy) i OSP W. Rychnowo (defibrylator)

Uroczyście świętowano 80-lecie OSP Lipienica. W zawodach sportowo pożarniczych Im zajęła Lipienica, IIm Mariany, a III M Srebrniki-Mlewiec. Odbyły się I zawody strzeleckie dla strażaków (Im. OSP Pruska Łąka, IIm OSP Pluskowęsy, IIIm OSP Mlewo) Nowego blasku nabrały miejsca spotkań druhów m.in. z OSP Sierakowo. Z powodu braku druhów uległa rozwiązaniu jednostka OSP Chełmonie.

A co w 2016r?.  Swój jubileusz 60 lat funkcjonowania obchodzić będzie OSP Srebrniki. Do modernizacji obiektu przygotowuje się OSP Mariany.  

W miesiącu II-III br. wszystkie 12 jednostek OSP zaplanowało zebrania sprawozdawcze- wyborcze, na których wybiorą władze na kolejną kadencją. Informacje z ich przebiegu będziemy zamieszczać na stronie internetowej urzędu. Natomiast w czerwcu tego roku odbędzie się najważniejsze wydarzenie dla druha ochotnika czyli Zjazd Strażacki.

zawodowcy_i_ochotnicy__2016.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!