Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 63 osoby podjęły pracę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

63 osoby podjęły pracę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.02.2016

W1.jpg ramach programu prac społecznie- użytecznych 63 osoby w gminie Kowalewo Pomorskie podjęły pracę w jednostkach samorządowych. W okresie od 1 lutego do 31 grudnia br. będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i dać poznać pracodawcy.  

W dniu 3 lutego z nowymi pracownikami spotkał się główny płatnik, czyli burmistrz Andrzej Grabowski oraz kierownicy jednostek w których będą pracować: urzędu, placówek oświatowych, spółki ZGKiM, opieki społecznej i domu kultury.

Zabierając głos na spotkaniu Burmistrz Andrzej Grabowski zachęcał do wykazania się w nowej pracy. Zapewniał, że obowiązywać ich będą wszystkie wymogi jakie stawia pracodawca, czyli dyscyplina pracy (punktualność, przestrzeganie prawa) i służebność.

Pracując w jednostkach podległych samorządowi gminy będziecie Państwo mieli bliski kontakt z interesantami. Jest to bardzo zobowiązujące. Mam nadzieje, że nie zawiedziecie państwo pokładanych nadziei- podkreślał burmistrz.

Program PSU jest w 60% dofinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Nasza gmina skorzystała ze 100% puli środków o jakie mogliśmy się ubiegać. Z prac społecznie użytecznych mogą korzystać osoby bezrobotne zarejestrowany w PUP i korzystające z opieki społecznej. Pracownik tygodniowo musi przepracować 10 godzin. Koszt 1 godziny wynosi 8,1zł. Porzucenie pracy wiąże się z utratą świadczeń socjalnych z opieki społecznej jak i świadczeń z PUP (ubezpieczenie). Jedyną formą rezygnacji bez negatywnych skutków jest podjęcie zatrudnienia na innej formie umowy.

Organizacja prac społecznie użytecznych w poszczególnych gminach w powiecie golubsko-dobrzyńskim wyglądają następująco:
-gmina Kowalewo Pomorskie 49,4% całego limitu na PSU 
-miasto Golub-Dobrzyń- 23,5 %
-gmina Golub-Dobrzyń 7,8 %
-gmina Radomin 9,6 %
-gmina Zbójno 7,8 %
-gmina Ciechocin 1,9 %.


Ponadto Gmina Kowalewo Pomorskie i Miasto Golub- Dobrzyń zgłosiły chęć udziału w programie Aktywizacja i Integracja.

W ramach tego programu gmina złożyła zapotrzebowanie na dodatkowe 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!