Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 63 osoby podjęły pracę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

63 osoby podjęły pracę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.02.2016

W1.jpg ramach programu prac społecznie- użytecznych 63 osoby w gminie Kowalewo Pomorskie podjęły pracę w jednostkach samorządowych. W okresie od 1 lutego do 31 grudnia br. będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i dać poznać pracodawcy.  

W dniu 3 lutego z nowymi pracownikami spotkał się główny płatnik, czyli burmistrz Andrzej Grabowski oraz kierownicy jednostek w których będą pracować: urzędu, placówek oświatowych, spółki ZGKiM, opieki społecznej i domu kultury.

Zabierając głos na spotkaniu Burmistrz Andrzej Grabowski zachęcał do wykazania się w nowej pracy. Zapewniał, że obowiązywać ich będą wszystkie wymogi jakie stawia pracodawca, czyli dyscyplina pracy (punktualność, przestrzeganie prawa) i służebność.

Pracując w jednostkach podległych samorządowi gminy będziecie Państwo mieli bliski kontakt z interesantami. Jest to bardzo zobowiązujące. Mam nadzieje, że nie zawiedziecie państwo pokładanych nadziei- podkreślał burmistrz.

Program PSU jest w 60% dofinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Nasza gmina skorzystała ze 100% puli środków o jakie mogliśmy się ubiegać. Z prac społecznie użytecznych mogą korzystać osoby bezrobotne zarejestrowany w PUP i korzystające z opieki społecznej. Pracownik tygodniowo musi przepracować 10 godzin. Koszt 1 godziny wynosi 8,1zł. Porzucenie pracy wiąże się z utratą świadczeń socjalnych z opieki społecznej jak i świadczeń z PUP (ubezpieczenie). Jedyną formą rezygnacji bez negatywnych skutków jest podjęcie zatrudnienia na innej formie umowy.

Organizacja prac społecznie użytecznych w poszczególnych gminach w powiecie golubsko-dobrzyńskim wyglądają następująco:
-gmina Kowalewo Pomorskie 49,4% całego limitu na PSU 
-miasto Golub-Dobrzyń- 23,5 %
-gmina Golub-Dobrzyń 7,8 %
-gmina Radomin 9,6 %
-gmina Zbójno 7,8 %
-gmina Ciechocin 1,9 %.


Ponadto Gmina Kowalewo Pomorskie i Miasto Golub- Dobrzyń zgłosiły chęć udziału w programie Aktywizacja i Integracja.

W ramach tego programu gmina złożyła zapotrzebowanie na dodatkowe 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!