Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Laureaci i finalista konkursu przedmiotowego z przyrody

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Laureaci i finalista konkursu przedmiotowego z przyrody Drukuj
Wpisał: Elzbieta Kuciak-Olszewska   
05.02.2016
D444.jpgnia 15.01.2016 r. odbył się w Toruniu finał Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z  Przyrody dla uczniów szkół podstawowych, którego organizatorem był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Z naszej szkoły zakwalifikowało się do niego trzech uczniów:

  • Dębski Hubert z klasy VI b
  • Grzegórski Stanisław z klasy VI b
  • Szotowicz Bartosz z klasy VI c

Wypadli bardzo dobrze, Hubert i Stanisław zostali laureatami tego konkursu, a Bartosz finalistą .Należy nadmienić, że w tym roku szkolnym nastąpiła zmiana regulaminu . Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim  lub 20 % uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku , gdy próg 80 % uzyska mniej niż 20% uczestników etapu wojewódzkiego. Tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który otrzymał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim.

Tym większe należą się gratulacje uczniom oraz ich rodzicom, którzy wspierali i pomagali w opanowaniu wiadomości i umiejętności poszerzające treści podstawy programowej.

Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycielek przyrody: p. Elżbiety Kuciak-Olszewskiej i p. Grażyny Majewskiej.

444.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!