Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Laureaci i finalista konkursu przedmiotowego z przyrody

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Laureaci i finalista konkursu przedmiotowego z przyrody Drukuj
Wpisał: Elzbieta Kuciak-Olszewska   
05.02.2016
D444.jpgnia 15.01.2016 r. odbył się w Toruniu finał Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z  Przyrody dla uczniów szkół podstawowych, którego organizatorem był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Z naszej szkoły zakwalifikowało się do niego trzech uczniów:

  • Dębski Hubert z klasy VI b
  • Grzegórski Stanisław z klasy VI b
  • Szotowicz Bartosz z klasy VI c

Wypadli bardzo dobrze, Hubert i Stanisław zostali laureatami tego konkursu, a Bartosz finalistą .Należy nadmienić, że w tym roku szkolnym nastąpiła zmiana regulaminu . Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim  lub 20 % uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku , gdy próg 80 % uzyska mniej niż 20% uczestników etapu wojewódzkiego. Tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który otrzymał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim.

Tym większe należą się gratulacje uczniom oraz ich rodzicom, którzy wspierali i pomagali w opanowaniu wiadomości i umiejętności poszerzające treści podstawy programowej.

Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycielek przyrody: p. Elżbiety Kuciak-Olszewskiej i p. Grażyny Majewskiej.

444.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!