Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Złóż wniosek o Kosiniakowe

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Złóż wniosek o Kosiniakowe Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.02.2016
Jdzieci_kosiniaki.jpguż 37 rodziny z terenu gminy Kowalewo Pomorskie  złożyło wniosek o przyznanie tzw. kosiniakowego, czyli  nowego świadczenia rodzicielskiego, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016r.  Rozwiązanie zakłada pomoc finansową w wysokości 1000 zł miesięcznie dla niektórych rodziców. 

Świadczenie przysługuje wszystkim nieubezpieczonym rodzicom m.in. bezrobotnym, rolnikom, studentom czy zatrudnionym na umowę o dzieło. Również rodzic opłacający składki na ZUS , którego zasiłek macierzyński byłby niższy od kosiniakowego , otrzyma wyrównanie do 1000 zł. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na część etatu, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.

Żeby skorzystać z „kosiniakowego" należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w ciągu 3 miesięcy od porodu. Osoby, które zrobią to po tym terminie również otrzymają pomoc, jednak pieniądze będą wypłacane za okres od złożenia wniosku, a nie daty porodu.

Świadczenie będzie wypłacane przez 52 tygodnie bądź dłużej (do 71 tygodni) w przypadku wieloraczków. Z pomocy mogą skorzystać również rodzice, których dzieci przyszły na świat w 2015 roku, jednak w tym przypadku wsparcie przysługuje od 1 stycznia do ukończenia 1. roku życia u dziecka.

Szczegóły można uzyskać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Plac Wolności 3, lub tel. 56 684-11-30.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!