Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kulturalne obrady

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kulturalne obrady Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.02.2016

S1.jpgpołeczna Rada Programowa ds. Kultury działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim od wielu lat. Jej priorytetową rolą jest poznanie potrzeb kulturalnych wszystkich grup społecznych oraz dotarcie do nich z ofertą.

Na swoim posiedzeniu w dniu 4 lutego br. członkowie zapoznali się z zakresem funkcjonowania Domu Kultury w roku ubiegłym i planami na rok 2016. Sprawozdanie złożone przez dyrektor Barbarę Niewidział zostało przyjęte nie tylko bez uwag, ale i ze słowami uznania.

Dom Kultury oraz Biblioteki wychodzą do społeczeństwa z bardzo bogatą ofertą. W minionym roku zorganizowano ponad 50 przeglądów, festiwali, turniejów, wieczorków i imprez. Placówkę odwiedziło prawie 19,5tys. osób. Przy placówce prowadzone są także zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, plastyczne, szachowe, komputerowe, muzyczne i taneczne. Powstało koło rzeźbiarskie, a w każdy piątek młodzież tłumnie przychodzi, aby wspólnie z ks. wikarym śpiewać i dyskutować. Gminne Centrum Informacji poprzez udostępnianie sprzętu komputerowego pomaga znaleźć pracę, zaś Punkt Informacji Turystycznej promuje nasze walory przyrodnicze. Dużym zainteresowaniem cieszą się Wieczory Melomana (koncerty, przedstawienia teatralne). Placówka dzięki swojej operatywności pozyskuje środki nie tylko z konkursów, ale i z wynajmu pomieszczeń.    

Organizacja Wieczoru Melomana to jedna z lepszych propozycji kulturalnych jaką stworzyła placówka. Mieszkańcy, nawet spoza gminy chętnie kupują bilety, aby na miejscu obejrzeć artystów sceny teatru, operetki i opery. Niestety nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich kosztów występów artystów sceny opery czy operetki. Widząc, że mieszkańcy chętnie kupują bilety mamy pewność, że nasza oferta jest trafiona. Jednocześnie w kalendarzu imprez w roku jest zawsze kilka bezpłatnych i otwartych występów - podkreślał zaproszony na posiedzenie Rady Burmistrz Miasta Andrzej GrabowskiAnalizując ostatnią dekadę widać, że sama kultura bardzo mocno ewoluowała. Nikt już nie powie, że z bogatej oferty korzystają tylko „mieszczuchy". Bardzo wiele imprez odbywa się na terenach wiejskich. Placówka realizuje projekt „Z wizytą u was" i wspiera Mikołajki czy  dożynki wiejskie w poszczególnych sołectwach. W 2015 mieliśmy kilka wyjątkowych uroczystości. Byliśmy organizatorami Dożynek Wojewódzkich, które połączyliśmy z Agrofarmą, świętowaliśmy 740-lecie miasta i 25-lecie samorządności. Z wieży kościoła rozbrzmiewać zaczął hejnał Kowalewa.  Rok 2016 zapowiada się równie interesująco. Będziemy gościć pielgrzymów w ramach Światowych Dni Młodzieży, już na stałe połączymy Agrofarmę z Dożynkami, a w czerwcu na Dniach Kowalewo  świętować będziemy na sportowo.  

Przypomnijmy, że w skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, szkół, firm oraz sołectw, gdzie aktywnie funkcjonują świetlice wiejskie i odbywają się imprezy oraz festyny. Działają w Radzie emeryci, przedstawiciele podmiotów gospodarczych i młodzi ludzie.  Najważniejszym zadaniem jakie Rada stawia przed sobą to dotarcie do środowisk wiejskich i rozeznanie ich potrzeb oraz zaangażowanie młodzieży (16-18 lat) w życie kulturalne gminy. Przecież stworzenie kół zainteresowań czy organizacja „Wieczoru Melomana" musi mieć odbiorców.

A co szczególnego zapowiada placówka na rok 2016?. Oprócz cyklicznych imprez Dom Kultury już teraz zaprasza do skorzystania z bogatej oferty feryjnej i wakacyjnej dla młodzieży, do udziału w imprezach i do zawiązywania kolejnych młodzieżowych kół zainteresowań np. kabaretowych, filmowych czy literackich. 

1.jpg
2.jpg
 3.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!