Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.03.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zebrania sprawozdawczo- wyborcze w jednostkach OSP.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zebrania sprawozdawczo- wyborcze w jednostkach OSP. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.03.2016

osp_mlewo_21_03_16_00.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do końca marca br. w każdej muszą odbyć się zebrania sprawozdawczo- wyborcze podsumowujące minione 4 lata. Jednostki muszą udzielić ustępującemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej absolutorium, przyjąć sprawozdanie za 2015r. i zaplanować działalność w roku 2016.

(aktualizacja art. z dnia: 07.03.2016r.)

Zarząd oddz. Miejsko- Gminnego ustalił, że zjazd strażacki odbędzie się 18 czerwca br. Zjazd odbywa się raz na pięć lat, zawsze po wyłonieniu nowych władz.

Pierwsza swoje posiedzenie odbyła 5 lutego jednostka OSP Kowalewo. Jako jedna z dwóch w gminie należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a co się z tym wiąże musi być w pełni dyspozycyjna i w razie zagrożenia działać jak zawodowa straż. Kowalewska jednostka liczy sobie 25 druhów. W minionym roku uczestniczyła w 51 zdarzeniach (na łącznych 148 w gminie). Po udzieleniu absolutorium dokonano wyboru władz. Prezesem nadal będzie dh Janusz Kalinowski. Wspierać go będą: wiceprezes Sylwester Surmiak, wiceprezes naczelnik Przemysław Rudewicz, zastępca naczelnika Jarosław Ernest, sekretarz Łukasz Olszewski, skarbnik Marcin Piórkowski, gospodarz Przemysław Surmiak i członek Michał Gburczyk oraz Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca Magdalena Kalinowska i członkowie Jakub Witkowski i Piotr Lisewski. Jednostka w mijającym roku wycofała w użytku jeden z samochodów z powodu jego awaryjności. Koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu.

Dziękując za służbę na rzecz społeczeństwa burmistrz i jednocześnie prezes zarządu oddz. Miejsko- Gminnego Andrzej Grabowski poinformował, że samorząd gminy złożył wniosek do zarządu wojewódzkiego o dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Kowalewo. Z powodów od nas niezależnych takie samochody będą dopiero dostępne w 2017r. Do tego czasu należy wypożyczyć pojazd do przewozu sprzętu lub na ten okres wyjeżdżać jedynie do pożarów, a nie do zdarzeń drogowych, które wymagają przewiezienia więcej sprzętu. Przyspieszenie zakupu sprzętu może nastąpić tylko przy udziale środków z zewnątrz np. sponsorzy (osoba prywatna w OSP Mlewo), środki unijne (program Ludziom na Ratunek -OSP Kowalewo, OSP Pluskowęsy) czy od organizacji strażackich (Zarząd Woj. OSP - samochód dla OSP Wielkie Rychnowo)

Podsumowując miniony rok burmistrz zachęcał strażaków do zadbania o zwiększenie liczebności jednostki. OSP Kowalewo obejmuje największy liczebnie obszar- ponad 5 tysięcy mieszkańców (miasto Kowalewo + 4 sołectwa- Bielsk, Zapluskowęsy, Szychowo i Kowalewo), ale proporcjonalnie do tego ma najmniej druhów ochotników. Jednostka powinna wyjść do społeczeństwa z ofertą zachęcającą do wstąpienia tak jak czynią to inne OSP organizując festyny, zabawy, zawody, sprzedając kalendarze czy angażując się w akcje społeczne. Muszą być widoczni w społeczeństwie.

Do podziękowań za współpracę przyłączył się komendant powiatowy PSP mł. bryg. Paweł Warlikowski i ks. kapelan Marek Wysocki.

 zebr_osp_09_02_16_001.jpg
zebr_osp_09_02_16_002.jpg 
zebr_osp_09_02_16_003.jpg
zebr_osp_09_02_16_004.jpg

06.02.16. wybory w jednostce OSP Lipienica. Jednostka liczy 36 druhów w tym 8 druhenek. W minionym roku świętowała 80-lecie istnienia. W czasie uroczystości jednostka dokonała rozwinięcia sztandaru. Na zebraniu nie zabrakło podziękowań za pomoc w przygotowaniu obchodów. W 2015r. jednostka wyjechała do akcji 3 razy. W zawodach gminnych sportowo-pożarniczych drużyna męska zajęła I miejsce, a żeńska wystąpiła pokazowo. Na zawodach powiatowych panowie zajęli 2 miejsce, a żeńska 3 miejsce. W zawodach piłkarskich strażacy również dobrze się spisywali. Po jednogłośnym absolutorium obecni na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym ochotnicy wybrali zarząd w składzie: prezes Waldemar Błach, wiceprezes naczelnik Piotr Błach, I zastępca naczelnika Krzysztof Błaszkiewicz, II zastępca naczelnika Jacek Ochnicki, skarbnik Krzysztof Olkowski, sekretarz Grzegorz Wach oraz kronikarz Magdalena Błach. Wspierać ich będzie Komisja Rewizyjna: Wojciechowski Aleksander, Pakuła Dariusz i Wąż Dariusz. Niecodziennym akcentem było wręczenie odznaczenia. Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa odebrał z rąk prezesa oraz Pełnomocnika Burmistrza Ilony Rybickiej druh Roman Kosela.

W roku 2016 jednostka planuje zakup doposażenia mundurowego oraz drabiny.

zebranie_osp_lipienica_12_02_16_001.jpg
zebranie_osp_lipienica_12_02_16_002.jpg
zebranie_osp_lipienica_12_02_16_003.jpg
zebranie_osp_lipienica_12_02_16_004.jpg
zebranie_osp_lipienica_12_02_16_005.jpg
zebranie_osp_lipienica_12_02_16_006.jpg

 

W dniu 12 lutego zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbyło się w jednostce OSP Srebrniki. Liczy ona 21 członków. Podsumowując rok przekazano, że jednostka wyjechała raz do akcji strażackiej. Zorganizowała choinkę dla dzieci, dożynki wiejski, zabawę sylwestrową i dzień dziecka. Ponadto uczestniczyła w zabezpieczaniu wielu imprez gminnych. W nowej kadencji Zarząd stanowić będą: Prezes - Behrendt Jerzy, W-ce prezes-naczelnik - Wojciechowski Paweł, Wiceprezes Montewski Andrzej, Sekretarz Działdowski Bogdan, Skarbnik Tosnowiec Bogdan, Z-ca Naczelnika Falkiewicz Michał. Natomiast Komisja Rewizyjna to: Lewandowski Waldemar, Węgierski Jan i Nowak Zenon

Rok 2016 zapowiada się bardzo ekscytująco. Jednostka obchodzić będzie 60-lecie istnienia. Obecny na zebraniu druh prezes Andrzej Grabowski zachęcał do włączenia w przygotowanie nie tylko mundurowców, ale cała wieś. Będzie to wspólne świętowanie.

osp_srebrniki_15_02_16_1.jpg
osp_srebrniki_15_02_16_2.jpg
osp_srebrniki_15_02_16_3.jpg
osp_srebrniki_15_02_16_4.jpg

Jednostka OSP Kiełpiny odbyła swoje zebranie 13 lutego. Liczy ona 36 członków, w tym 12 osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Chłopców. Jednostka zorganizowała Dzień Dziecka, wspiera w funkcjonowaniu radę sołecką, panie z KGW oraz parafię. Zorganizowano turniej tenisa stołowego i zabawę karnawałową. Nie zapomniano o swoim majątku. Naprawiono schody przed świetlicą i dokupiono sprzętu. Po złożonym sprawozdaniu wybrano nowe władze: Prezes - Świętalski Ryszard, W-ce prezes-naczelnik -Kwiatkowski Krzysztof, Sekretarz Wojtunik Edward, Skarbnik Parda Czesław, Z-ca Naczelnika Wójcik Zdzisław, Gospodarz Kraśniewski Wiesław i  Komisja Rewizyjna: Zdziarski Jerzy,  Kwiatkowski Jerzy i Zdrojewski Roman.

W roku 2016 zaistniała potrzeba dokupienia 4 mundurów pożarowych. Jednostka planuje zorganizowanie dla swoich druhów zawodów strzeleckich.

W sołectwie Kiełpiny znajduje się gminny obiekt sportowy czyli strzelnica. Jednostka OSP Kiełpiny jako gospodarz jako pierwsza powinna zorganizować tego typu zmagania. Może za nią pójdą w ślady inne zastępy- podkreślał na zebraniu druh prezes zarządu oddz. MG Andrzej Grabowski.

osp_kielpiny_15_02_16_1.jpg
osp_kielpiny_15_02_16_2.jpg
osp_kielpiny_15_02_16_3.jpg
osp_kielpiny_15_02_16_4.jpg 

W dniu 20 lutego swoje władze wybrała jednostka z Mlewca. Liczy ona 23 druhów. Nowy Zarząd tworzą: prezes Wiesław Ciesielski, naczelnik Tomasz Zgliński, sekretarz Jerzy Śliwka i skarbnik Feliks Smoczyński, zaś komisję rewizyjną: Stroisz Stefan, Ciesielski Zdzisław i Moszkowicz Marian. . Druhowie corocznie organizują festyn dla dzieci i choinkę. Współpracują także z radą sołecką i szkołą w Mlewie. Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym zarząd miejsko- gminny OSP reprezentował wiceprezes Jerzy Behrendt, który podziękował za współpracę jednostki OSP Mlewiec z OSP Srebrniki i zaprosił do udziału w świętowaniu 60lecia OSP Mlewiec.

osp_mlewiec_001_20_02_16.jpg
osp_mlewiec_002_20_02_16.jpg
 osp_mlewiec_003_20_02_16.jpg
osp_mlewiec_004_20_02_16.jpg

 

OSP Chełmoniec na swoim zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dniu 26 lutego br. wybrała swoje władze i podsumowała miniony rok i całą kadencję. Jednostka w 2013r. uroczyście świętowała 90-lecie istnienia. W 2015 jednostka zajęła VII miejsce w zawodach sportowo- pożarniczych i IV w zawodach strzeleckich strażaków. Dokonano również doposażenia jednostki w mundury i węże tłoczne.

Na kolejną kadencję Prezesem został Jan Fiedorek, wiceprezesem Zbigniew Zabielski (sołtys), naczelnikiem Bogdan Koepke, skarbnikiem Jakub Skorski a sekretarzem Piotr Rybicki. Komisja rewizyjna to: Maciej Barciszewski, Waldemar Eliasz i Tadeusz Koepke.

Samorząd gminy w zebraniu reprezentowali: Pełnomocnik Burmistrza Ilona Rybicka i radny Michał Klafczyński. Samorząd gminy w planach powziął pozyskanie środków unijnych na kolejne prace remontowo- modernizacyjne w świetlicy wiejskiej, gdzie swoją siedzibę ma jednostka.

osp_chelmoniec_26_02_16_01.jpg
 osp_chelmoniec_26_02_16_02.jpg
osp_chelmoniec_26_02_16_03.jpg
osp_chelmoniec_26_02_16_04.jpg

 

W dniu 26 lutego br. władze wybrała jednostka OSP Pruska Łąka. Jest ona jednostka prewencyjną. Liczy 11 osób. Prezesem nadal pozostał Jerzy Grzelak, wiceprezesem- naczelnikiem Jerzy Orłowski, skarbnikiem Jan Dębiński i sekretarzem Józef Lewandowski. Komisja rewizyjna to: Marek Grzelak i Jakub Manikowski.

W minionym roku jednostka zajęła I miejsce w zawodach strzeleckich strażaków.

 

osp_p_laka_26_02_16.jpg

 

Jednostka OSP Mariany odbyła zebranie sprawozdawczo- wyborcze 27 lutego. Liczy ona 18 druhów. W kolejnej kadencji jednostką kierować będzie zarząd w osobach: prezes Tomasz Wójec, wiceprezes-naczelnik Zbigniew Piróg, sekretarz Tomasz Polkowski, skarbnik Jacek Rutkowski i gospodarz Edward Zienkiewicz.

W minionym roku jednostka zajęła II miejsce w zawodach sportowo- pożarniczych, na powiatowych uplasowała się na VI pozycji. Słabiej szło im strzelanie z broni palnej-IX miejsce.

O dobrej współpracy ze strażakami na zebraniu mówiła sołtys Monika Piróg. Sąsiad prezes OSP Srebrniki Jerzy Behrendt zaprosił na przyszłoroczny jubileusz swojej jednostki. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował druhom zaangażowania w życie społeczne swojej wsi, dobrej współpracy z radą sołecką.

osp_mariany_27_02_16_01.jpg
 osp_mariany_27_02_16_02.jpg
osp_mariany_27_02_16_03.jpg
osp_mariany_27_02_16_04.jpg 

05.03.16. Druhowie z jednostki w Pluskowęsach wybrali zarząd w składzie: prezes Przemysław Lewandowski, naczelnik Socki Tomasz, zastępca naczelnika Krzysztof Zieliński, skarbnik Roman Zieliński, sekretarz Krzysztof Konieczny oraz komisje rewizyjna w składzie: przewodniczący Jaguś Andrzej oraz członkowie Konrad Marian i Lewandowski Jarosław. Jednostka liczy 30 strażaków i młodzieżową drużynę chłopięcą- 10 osób. Podsumowując miniona kadencje ustępujący prezes pochwalił się pozyskaniem z zewnątrz ponad 30tys.zł. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych i samorządu gminy pozyskano nowy agregat .....

W 2016 planowany jest zakup m.in. basenu brezentowego oraz remont samochodu i pomieszczeń jednostki. W zebraniu sprawozdawczo wyborczym uczestniczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, sołtys Pluskowęs Katarzyna Jaguś oraz proboszcz Bernard Kowalewski. Goście dziękowali strażakom za współpracę na rzecz wsi Pluskowęsy i Frydrychowo.

Z roku na rok jednostka w Pluskowęsach działa co raz prężniej. W minionym wyjeżdżała do działań 8 razy. Jest to bardzo dużo, szczególnie, że nie jest ona skupiona w KSRG. Dziękuję za udział w uroczystościach gminnych i sołeckich. Życzę nowemu prezesowi poszerzania szeregów jednostki i bezpiecznych powrotów z akcji.- podkreślał na posiedzeniu burmistrz Andrzej Grabowski.

osp_pluskowesy_05_03_15_01.jpg
osp_pluskowesy_05_03_15_02.jpg
osp_pluskowesy_05_03_15_03.jpg
osp_pluskowesy_05_03_15_04.jpg
osp_pluskowesy_05_03_15_05.jpg 

W dniu 11 marca zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyła jednostka w Sierakowie. Liczy ona 27 druhów. W wyniku wyborów zarząd na kolejne pięć lat tworzyć będzie: prezes Lubomir Zgliński, wiceprezes- naczelnik Michał Bąk, sekretarz Paweł Tosnowiec, skarbnik Robert Brzeski i gospodarz Roman Brzeski. Komisja rewizyjna to: przewodniczący Piotr Brzeski, Dariusz Skorasiński i Mirosław Nicpoń.

Na swoje zebranie strażacy zaprosili burmistrza miasta Andrzeja Grabowskiego, przedstawiciela psp kpt. Witolda Juszczaka oraz kapelana ks. Marka Wysockiego. Natomiast sołtys Marta Pawlik Śliwa otrzymała od druhów kwiaty z okazji przypadającego Święta Sołtysa.

Jednostka w minionym roku wyjechała dwa razy. Uczestniczyła w obstawianiu imprez gminnych i aktywnie włączyła się w obchody 730-lecia wsi Sierakowo. Druhowie z Sierakowa podziękowali strażakom z OSP Kowalewo, OSP W. Rychnowo oraz OSP Srebrniki za zaangażowanie się i pomoc w przygotowaniach jubileuszu. W 2016 samorząd gminy dokonał zamiany pojazdów pomiędzy jednostką OSP Sierakowo a OSP Kowalewo. Sierakowo zyskało Stara z beczką. Obecnie dokonują naprawy silnika i będzie chodził jak nowy.

Zabierając głos prezes zarządu miejsko-gminnego OSP, jednocześnie burmistrz Andrzej Grabowski pogratulował zapału jednostce w remoncie pojazdu. Zachęcał do wstępowania w szeregi, szczególnie że na zebranie przyszło wielu młodych mieszkańców.

Druhowie jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców.

osp_sierakowo_14_03_16_01.jpg
osp_sierakowo_14_03_16_02.jpg
osp_sierakowo_14_03_16_03.jpg
osp_sierakowo_14_03_16_04.jpg
osp_sierakowo_14_03_16_05.jpg
osp_sierakowo_14_03_16_06.jpg

W dniu 12 marca w jednostce OSP Wielkie Rychnowo wybierano władze. Jednostka liczy 54 strażaków. Przy jednostce działa 16-osobowa orkiestra dęta orz młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców - 9 osób i dziewcząt - 9 osób.

W czasie zebrania nie zapomniano o przyjaciołach straży. Z zaproszenia skorzystali: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski, radna Małgorzata Szczepańska Zillmann, radna Justyna Wontorowska, dyrektor szkoły Elżbieta Arbart, prezes UKS Sokół Marian Krych, sołtysi: W. Rychnowa Zdzisław Czarnomski, Borówna Adam Styczeń, Pruskiej Łąki Zbigniew Manikowski, przedstawiciel leśnictwa Lucjan Opaliński, sponsor prezes Banku Spółdzielczego Zbigniew Krasicki oraz mundurowcy komendant PSP Paweł Warlikowski, wiceprezesi zarządu MG OSP dh Ryszard Świętalski i dh Jerzy Behrendt. Strażacy wręczyli sponsorom i przyjaciołom pamiątkowe statuetki.

W podziękowaniu za styczniową akcje gaszenia pożaru butli gazowych w katastrofie kolejowej 5 strażakom wręczono listy pochwalne.

W czasie zebrania prezes Piotr Strzelecki poinformował o zakończeniu procedury rejestracji trzeciego wozu bojowego- beczki. W minionej kadencji jednostka zyskała również nowy garaż z wieżą obserwacyjną.

W skład zarządu weszli: prezes Piotr Strzelecki, wiceprezes Marian Pikul, naczelnik Piotr Sęk, zastępca naczelnika Wojciech Sztandara, sekretarz Kamila Kubiak, skarbnik Jan Lipiński, gospodarz Lukasz Kasprowicz i członkowie zarządu Kazimierz Dąbkowski oraz komisja rewizyjna w składzie: Zdzisław Czarnomski, Wojciech Dąbkowski i Szlas Ryszard.

osp_w_rychnowo_14_03_16_01.jpg
osp_w_rychnowo_14_03_16_02.jpg
osp_w_rychnowo_14_03_16_03.jpg
osp_w_rychnowo_14_03_16_04.jpg
osp_w_rychnowo_14_03_16_05.jpg

W dniu 19 marca 2016r. ostatnie zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbyła jednostka OSP Mlewo. Druhowie na obrady zaprosili Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, komendanta PSP młodszego brygadiera Pawła Warlikowskiego, radną Marię Wiśniewską Staszak oraz sołtysa, jednocześnie druha ochotnika Ryszarda Lipińskiego. Druhowie chwilą ciszy uczcili pamięć 3 współtowarzyszy, którzy w kadencji odeszli na wieczną wartę.

Składając sprawozdanie prezes Jerzy Wilmanowicz omówił sukcesy jednostki w minionej kadencji. Druhowie pozyskali samochód strażacki, który w 50% sfinansował strażak wspierający Andrzej Wiśniewski, a w 50% samorząd gminy oraz przodowali w czasie zawodów sportowo-pożarniczych. Jednostka liczy obecnie 26 druhów.

W 2015r druhowie z Mlewa wyjeżdżali do zdarzeń 9 razy. Jest to trzeci wynik w naszej gminie. Biorąc pod uwagę, że przed nimi są jednostki działające w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, napawa nas to dumą. Ich największym marzeniem jest posiadanie samochodu strażackiego tzw. Beczki, którą dostarczaliby wodę na miejsce pożaru. Mlewo to osada na skraju gminy z bardzo mocno rozrzuconymi nieruchomościami. Na jej terenie są jeziora oraz lasy, w których znajduje się 12 całorocznych zagród oraz domki letniskowe. Szczególnie w okresie letnim hydranty są zawodne. Pewność daje tylko samochód z wodą. Popieram ich starania w pozyskaniu sponsora na kolejny zakup. Są wzorem dla innych jednostek w jaki sposób zjednywać sobie ludzi i otrzymywać wsparcie- podkreślał na zebraniu burmistrz- prezes zarządu MG OSP RP Andrzej Grabowski.

Burmistrz zwrócił się z apelem do strażaków o zakup umundurowania dla najmłodszych druhów.

W nowej kadencji jednostką kierować będzie: prezes Jerzy Wilmanowicz, wiceprezes naczelnik Ireneusz Bazanowski, wiceprezes Jarosław Nalaskowski, zastępca naczelnika Piotr Kosmala, sekretarz Mirosław Lipiński, skarbnik Piotr Luntkowski i członek Krzysztof Wilmanowicz. Zarząd wesprze komisja rewizyjna w składzie: Janusz Borowski 9przewodniczący), Chyliński Kazimierz i Wiesław Ciepliński (członkowie)

osp_mlewo_21_03_16_01.jpg
 osp_mlewo_21_03_16_02.jpg
 osp_mlewo_21_03_16_03.jpg
 osp_mlewo_21_03_16_04.jpg
osp_mlewo_21_03_16_05.jpg
osp_mlewo_21_03_16_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!