Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
11.02.2016

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE

tfpk.jpg

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

informuje, że w ramach 

Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 

otrzymał dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE - PORĘCZENIE 

i realizuje Projekt pn.:

 

„Poręczenie JEREMIE - szansą rozwoju sektora MŚP w regionie"

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 1/JEREMIE - PORĘCZENIE/2015

zawartą w dniu 30.12.2015 r.

 

Całkowita wartość projektu: 5 323 688,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 366 000,00

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 594 000,00

Wkład własny: 440 000,00

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 30.11.2016 r.

 

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem niniejszego projektu jest wsparcie finansowe Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. limitem poręczenia w wysokości 3 960 000,00 zł pochodzącym ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. Kwota ta zwiększy kapitał poręczeniowy Funduszu niezbędny do udzielania poręczeń firmom rozwijającym swoją działalność w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania typu kredyty, pożyczki i leasing. Poprawa zdolności poręczeniowej TFPK Sp. z o.o. przełoży się bezpośrednio na rozwój przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim, zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług ułatwiających zakładanie, prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Środki pozyskane w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE wpłyną na wzrost akcji poręczeniowej TFPK Sp. z o.o. i pozwolą wesprzeć jeszcze większą liczbę przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz start-up.

 

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy mikro, małe i średnie firmy posiadające siedzibę/oddział i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W ramach projektu udzielamy poręczeń ze środków inicjatywy JEREMIE na preferencyjnych warunkach:

Ø  0 zł opłaty przygotowawczej

Ø  0 zł opłaty za rozpatrzenie wniosku

Ø  100 zł prowizji za poręczenie udzielone w formule de minimis

 

Prowizja płatna jest jednorazowo z góry za cały okres trwania poręczenia. Opłata jest zryczałtowana, a jej wysokość jest niezależna od wartości poręczenia i okresu na jaki zostało ono udzielone.

 

Szczegóły oferty na stronie Funduszu oraz pod numerem telefonu 56 654 71 70

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

Dane kontaktowe:

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń

tel. 56 654 71 70; fax 56 655 08 48

e-mail: fundusz@tfpk.pl

www.tfpk.pl

 

tfpk2.jpg

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Wsparcie dla firm inwestujących w rozwój

 

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o wsparcie ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. Właśnie rozpoczął się proces udzielania poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE, które ułatwią pozyskanie kredytu lub pożyczki potrzebnej na inwestycję. Poręczenia udzielane są w formule de minimis, co oznacza, że ich cena jest atrakcyjna.

 

Poręczenia JEREMIE dostępne są dla firm mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Udzielane są w formule de minimis, a to oznacza, że ich cena jest skalkulowana poniżej stawek rynkowych i wynosi 100 zł. To jedyna prowizja, jaką firma zapłaci za ułatwiony dostęp do kapitału i zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w wysokości, np. 500 tys. zł udzielonego na 5 lat.

Poręczenia dla firm z sektora MŚP oraz start-up ułatwiają sięganie do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej szczególnie przedsiębiorstwom w początkowej fazie rozwoju, z krótką historią kredytową lub nie posiadającym zabezpieczeń wymaganych przez banki. Nie oznacza to jednak, że tylko do nich są skierowane. Z poręczeń udzielanych w ramach projektu „Poręczenie JEREMIE - szansą rozwoju sektora MŚP w regionie" mogą korzystać również firmy z wieloletnim doświadczeniem rynkowym. Istotne jest, by kredyty lub pożyczki, o które wnioskują przeznaczone były na cele inwestycyjne i służyły rozwojowi firmy.

Wnioski o poręczenia udzielane ze środków Fundusz Powierniczego JEREMIE można już składać w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. lub za pośrednictwem któregoś z banków współpracujących z TFPK. Okres realizacji projektu „Poręczenie JEREMIE - szansą rozwoju sektora MŚP w regionie" kończy się 30 listopada 2016 r. Do tego czasu Fundusz zamierza wesprzeć przedsiębiorców udzielając poręczeń na kwotę 4,4 mln zł.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach udzielania poręczeń JEREMIE dostępne są na stronie TFPK oraz pod numerem telefonu 56 654 71 70.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!