Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
11.02.2016

Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE

tfpk.jpg

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

informuje, że w ramach 

Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działania 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 

otrzymał dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE - PORĘCZENIE 

i realizuje Projekt pn.:

 

„Poręczenie JEREMIE - szansą rozwoju sektora MŚP w regionie"

zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 1/JEREMIE - PORĘCZENIE/2015

zawartą w dniu 30.12.2015 r.

 

Całkowita wartość projektu: 5 323 688,10

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 366 000,00

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 594 000,00

Wkład własny: 440 000,00

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 30.11.2016 r.

 

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem niniejszego projektu jest wsparcie finansowe Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. limitem poręczenia w wysokości 3 960 000,00 zł pochodzącym ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. Kwota ta zwiększy kapitał poręczeniowy Funduszu niezbędny do udzielania poręczeń firmom rozwijającym swoją działalność w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania typu kredyty, pożyczki i leasing. Poprawa zdolności poręczeniowej TFPK Sp. z o.o. przełoży się bezpośrednio na rozwój przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim, zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług ułatwiających zakładanie, prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Środki pozyskane w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE wpłyną na wzrost akcji poręczeniowej TFPK Sp. z o.o. i pozwolą wesprzeć jeszcze większą liczbę przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz start-up.

 

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy mikro, małe i średnie firmy posiadające siedzibę/oddział i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W ramach projektu udzielamy poręczeń ze środków inicjatywy JEREMIE na preferencyjnych warunkach:

Ø  0 zł opłaty przygotowawczej

Ø  0 zł opłaty za rozpatrzenie wniosku

Ø  100 zł prowizji za poręczenie udzielone w formule de minimis

 

Prowizja płatna jest jednorazowo z góry za cały okres trwania poręczenia. Opłata jest zryczałtowana, a jej wysokość jest niezależna od wartości poręczenia i okresu na jaki zostało ono udzielone.

 

Szczegóły oferty na stronie Funduszu oraz pod numerem telefonu 56 654 71 70

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

Dane kontaktowe:

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń

tel. 56 654 71 70; fax 56 655 08 48

e-mail: fundusz@tfpk.pl

www.tfpk.pl

 

tfpk2.jpg

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Wsparcie dla firm inwestujących w rozwój

 

Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o wsparcie ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. Właśnie rozpoczął się proces udzielania poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE, które ułatwią pozyskanie kredytu lub pożyczki potrzebnej na inwestycję. Poręczenia udzielane są w formule de minimis, co oznacza, że ich cena jest atrakcyjna.

 

Poręczenia JEREMIE dostępne są dla firm mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Udzielane są w formule de minimis, a to oznacza, że ich cena jest skalkulowana poniżej stawek rynkowych i wynosi 100 zł. To jedyna prowizja, jaką firma zapłaci za ułatwiony dostęp do kapitału i zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w wysokości, np. 500 tys. zł udzielonego na 5 lat.

Poręczenia dla firm z sektora MŚP oraz start-up ułatwiają sięganie do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej szczególnie przedsiębiorstwom w początkowej fazie rozwoju, z krótką historią kredytową lub nie posiadającym zabezpieczeń wymaganych przez banki. Nie oznacza to jednak, że tylko do nich są skierowane. Z poręczeń udzielanych w ramach projektu „Poręczenie JEREMIE - szansą rozwoju sektora MŚP w regionie" mogą korzystać również firmy z wieloletnim doświadczeniem rynkowym. Istotne jest, by kredyty lub pożyczki, o które wnioskują przeznaczone były na cele inwestycyjne i służyły rozwojowi firmy.

Wnioski o poręczenia udzielane ze środków Fundusz Powierniczego JEREMIE można już składać w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. lub za pośrednictwem któregoś z banków współpracujących z TFPK. Okres realizacji projektu „Poręczenie JEREMIE - szansą rozwoju sektora MŚP w regionie" kończy się 30 listopada 2016 r. Do tego czasu Fundusz zamierza wesprzeć przedsiębiorców udzielając poręczeń na kwotę 4,4 mln zł.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach udzielania poręczeń JEREMIE dostępne są na stronie TFPK oraz pod numerem telefonu 56 654 71 70.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!