Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA!!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA!!! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
12.02.2016

Poniżej zamieszczam komunikat przekazany przez Prezesa Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej odnośnie szkód w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza apeluje o lustrację ozimin

 

Utrzymująca się od kilkunastu dni aura sprzyja rozpoczęciu wegetacji roślin. Niestety, otrzymujemy już pierwsze sygnały o objawach wskazujących na uszkodzenia niektórych plantacji będące skutkiem złego przezimowania.

W związku z tym, Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza zaleca rolnikom, by nie zwlekali z oceną przezimowania swoich upraw i już teraz dokonali lustracji ozimin. Odpowiednio wczesne rozeznanie pozwoli na podjęcie racjonalnych decyzji gospodarczych i w przypadku konieczności dokonania przesiewów umożliwi odpowiednio wczesne zaopatrzenie się w materiał siewny.

Zwracamy także uwagę, że w przypadku objęcia uszkodzonej uprawy ubezpieczeniem, rolnik zobowiązany jest zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o szkodzie w terminie określonym w warunkach tego ubezpieczenia. Jeżeli poszkodowany rolnik zamierza ubiegać się o jakąkolwiek pomoc np. preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji, szkodę należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) przed zaoraniem plantacji i to z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat.

 

Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

/Ryszard Kierzek/

 

Jednocześnie informuję, że do tut. Urzędu można zgłaszać straty w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

 

Informację można przekazać telefonicznie – 56 684 29 75 lub osobiście w biurze Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej, ul. Plac Wolności 3, biuro nr 9  w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek od 700 – 1500.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!