Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pożegnali swojego proboszcza.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pożegnali swojego proboszcza. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.02.2016
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_0.jpgDzień 14 lutego br. stał się dla parafii p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu (gm. Kowalewo Pom.) wielkim świętem, niestety smutnym. Parafianie ze wsi Chełmonie, Chełmoniec, Elgiszewo, Franksztyn, Leśno, Lipienica i Szewa tłumnie przybyli do świątyni na uroczystą mszę, aby swoją obecnością podziękować odchodzącemu na emeryturę Księdzu Proboszczowi Maciejowi Augustyńskiemu za 27 lat posługi w ich parafii. Niestety stan zdrowia ks. Macieja nie pozwala na dalsze pełnienie funkcji proboszcza.
Wyrazem uznania dla pracy Księdza Proboszcza była nie tylko obecność wiernych, ale również samorządowców i zaprzyjaźnionych kapłanów m.in. dziekana dekanatu kowalewskiego Ryszarda Kobierowskiego, wicedziekana Feliksa Wnuk Lipińskiego i wielu innych. Ważności tej chwili nadała również obecność 4 sztandarów. Oprócz sztandarów strażackich z OSP Chełmoniec i z OSP Lipienica oraz Koła Łowieckiego Daniel przybył również sztandar gminy niesiony przez przedstawicieli trzech sołectw: Lipienica (sołtys Waldemar Błach), Chełmonie (radny Michał Klafczyński) i Chełmoniec (Bogdan Koepke).

Po uroczystej mszy nadszedł czas pożegnania. Nawet najtwardsi mieli łzy w oczach. Kiedy Ksiądz Proboszcz zasiadł w przygotowanym dla niego fotelu, nawa główna wypełniła się tymi, którzy chcieli podziękować za niezwykłą posługę duszpasterską. Wśród nich znaleźli się ministranci, członkowie rady parafialnej, rad sołeckich, uczniowie, strażacy, przedstawiciele instytucji religijnych i władz samorządowych (Burmistrz Andrzej Grabowski, starosta Andrzej Okruciński, wicestarosta Franciszek Gutowski i przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska. Nie zabrakło parafian, którzy w milczeniu podchodzili do Księdza Proboszcza, ponieważ wzruszenie  nie pozwalało mówić. Wszyscy chcieli podziękować Księdzu za jego obecność.

Z pożegnalnych przemówień wyłonił się piękny i ujmujący za serce obraz Księdza Proboszcza Macieja Augustyńskiego i jego duszpasterskiej posługi. Żegnający Księdza dziękowali, że dla kolejnych pokoleń był prawdziwym autorytetem, wyrażali wdzięczność za stałą obecność w ich życiu oraz wielką cierpliwość, dziękowali za zrozumienie dla ich trudu, okazywaną przyjaźń oraz mądre stawianie wymagań. Pełne smutku, ale i wielkiej wdzięczności były słowa społeczników: ministrantów, strażaków z OSP Chełmoniec i Lipienica oraz myśliwych z Koła Łowieckiego Daniel.  

Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski podsumowując współpracę z Księdżem Proboszczem Maciejem Augustyńskim podkreślił Jego zasługi - dostrzegalne nie tylko w wymiarze materialnym, ale i duchowym. Wręczył Księdzu Proboszczowi piękny dar - Akt Nadania Herbu Gminy Kowalewo Pom. oraz Monografię Gminy.

W pamięci mieszkańców parafii Chełmonie pozostanie Ksiądz Maciej jako kapłan- budowniczy. Dzięki Niemu świątynia - sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej odzyskała swój blask. Nie tylko wyremontował kościół, dzwonnicę czy dom pielgrzyma. Zaszczepił wśród mieszkańców wsi Elgiszewo potrzebę posiadania własnej świątyni. Starania Księdza zaowocowały wybudowaniem nowego kościoła. Z inicjatywy ks. Macieja powstała również książka o parafii p.w. Św. Bartłomieja- podkreślał w swoim przemówieniu Burmistrz Andrzej Grabowski.

Żegnając się ze swoimi parafianami ks. Maciej podziękował za lata współpracy. Poprosił o modlitwę oraz o równie godne, życzliwe i serdeczne przyjęcie nowego proboszcza ks. Zdzisława Szauera.

Po uroczystej mszy świętej wszyscy uczestnicy, przy wspólnej kawie, dzielili się swoimi osobistymi wspomnieniami o księdzu Macieju. Główny bohater uroczystości- ks. Maciej wspólnie ze swoim następcą ks. Zdzisławem osobiście dziękował każdemu z przybyłych.

pozegnali_swoj_prob_16_02_16_1.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_2.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_3.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_4.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_5.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_6.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_7.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_8.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_9.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_10.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_11.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_12.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_13.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_14.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_15.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_16.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_17.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_18.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_19.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_20.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_21.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_22.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_23.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_24.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_25.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_26.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_27.jpg
pozegnali_swoj_prob_16_02_16_28.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!