Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI Drukuj
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
19.02.2016
 Szanowni Państwo,

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje.

Mówiąc prościej - chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 21 marca 2016 r. w formie:

 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,

 • ankiet,

 • spotkań konsultacyjnych.

Wypełniony formularz konsultacji i ankietę będzie można przekazywać w terminie od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 21 marca 2016 r.:
 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1 (na holu urzędu zostanie wystawiona urna - celem złożenia formularzy i ankiet)

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: barbara.kaczor@pl.gt.com

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami („Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie" oraz mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji), ankiety oraz formularz konsultacji będą dostępne od dnia 19.02.2016 r. w:

 • siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami, parter, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie,

 • na stronie internetowej gminy www.kowalewopomorskie.pl

Terminy i miejsce spotkań konsultacyjnych:

 • Kowalewo Pomorskie: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim, sala konferencyjna, II piętro, dnia 10.03.2016 r., godz. 10:00 - 11:30,

 • Chełmoniec: świetlica wiejska, dnia 9.03.2016 r., godz. 10:00-11:30,

 • Piątkowo: świetlica, dnia 9.03.2016 r., godz. 12:00-13:30,

 • Mariany: świetlica wiejska, dnia 9.03.2016 r., godz. 14:00-15:30.

Pliki do pobrania:
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!