Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Tworzymy mapę zagrożeń w naszym regionie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Tworzymy mapę zagrożeń w naszym regionie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.02.2016
mapa_zagrozen_000.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie w dniu 25 lutego br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące założeń „Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce". Na spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu Dobrzyniu insp. Dariusza Borowca, przy współpracy innych instytucji, omawiano propozycje i uwagi dotyczące tworzenia map na terenie naszej gminy i naszego powiatu.
Komendant wspólnie ze współpracownikami: mł. ins. Ireneuszem Piszczatowskim (z-ca komendanta), sierż. szt. Grzegorzem Motyckim (posterunek policji Kowalewo), nadkomisarzem Zbigniewem Blunkowskim (KPP G-D), mł. asp. Justyną Skrobiszewską (KPP G-D) i dzielnicowym Zbigniewem Dębińskim przedstawili statystykę zagrożeń za minione lata i rok 2015 w gminie jak i w powiecie. (prezentacja z danymi TUTAJ)

Oprócz policjantów, w konsultacjach uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy urzędu, dyrektorzy szkół, pedagodzy, a także inne instytucje i osoby, które na co dzień zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.

Podczas spotkania policjanci podkreślili, jak ważne są dla nich spostrzeżenia, uwagi i propozycje innych podmiotów, aby podczas prac nad ,,mapą zagrożeń" czytelnie zidentyfikować i przedstawić społeczności lokalnej ich skalę i rodzaj. Wysłuchali i zanotowali wszystkie spostrzeżenia obecnych.

Największy wpływ na poczucie zagrożenia naszych mieszkańców ma lokalizacja drogi krajowej przez naszą gminę. To nie tylko zwiększone natężenie ruchu drogowego. Na „gościnne występy" przybywają do nas handlarze substancjami zakazanymi, wandale, bezdomni, złodzieje i oszuści. Na tej trasie mamy również bardzo dużo przypadków wyrzucania psów z przejeżdżających samochodów.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poruszył kwestię budowy obwodnicy oraz walki z bezpańskimi psami. Podkreślał potrzebę ścisłe współpracy służb mundurowych i instytucji z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom (narkotyki, alkohol, bezdomność) i patologiom.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Większość społeczeństwa, na chwilę obecną, nie ma bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych, dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy występujących zagrożeń. Opiera się więc na własnych odczuciach, a także na opiniach znajomych, a w znacznej mierze na opiniach kreowanych przez środki masowego przekazu, budując w ten sposób obraz poziomu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie - głównie społecznościom lokalnym - skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. Zauważyć należy, że nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli czuwa obok Policji szereg innych służb. Aktywizacja podmiotów poza policyjnych, działających w zakresie zapobiegania przestępczości, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi wymienionymi podmiotami, zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli - społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacja różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną - poza danymi statystycznymi - wynikami badań opinii społecznej, ale także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu ze społeczeństwem.

mapa_zagrozen_001.jpg
 mapa_zagrozen_002.jpg
 mapa_zagrozen_003.jpg
 mapa_zagrozen_004.jpg
 mapa_zagrozen_005.jpg
 mapa_zagrozen_006.jpg
 mapa_zagrozen_007.jpg
 mapa_zagrozen_008.jpg
 mapa_zagrozen_009.jpg
 mapa_zagrozen_010.jpg
 mapa_zagrozen_011.jpg
 mapa_zagrozen_012.jpg
mapa_zagrozen_013.jpg
 mapa_zagrozen_014.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!