Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dbać o meliorację to dbać o swoje dochody. Niestety nie każdy to rozumie.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dbać o meliorację to dbać o swoje dochody. Niestety nie każdy to rozumie. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.02.2016

dbac_o_melioracje_26_02_16_000.jpgWszyscy wiemy, że prawidłowa melioracja wpływa nie tylko na wielkość plonów. Jakie straty może spowodować wysoka woda wiedzą nie tylko rolnicy. Co prawda to im najbardziej zależy, aby rowy były wyczyszczone, a studzienki i przepusty drożne, gdyż ziemia to ich warsztat pracy. Jednak podtopienia wiosenne to również zrywane mosty, podmyte i zarwane drogi czy zmyte z powierzchni ziemi budynki.

Działająca od ponad 35 lat w Kowalewie Pomorskim Gminna Spółka Wodna w dniu 26 lutego br. na walnym zebraniu delegatów podsumowała miniony rok i omówiła 2016. Wśród zaproszonych gości można było zauważyć Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Jerzego Orłowskiego wraz z Komisją Rolną, z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych p. Andrzej Osmoła, Pełnomocnika Burmistrza Ilonę Rybicką, sołtysów, pracowników urzędu: Edytę Jasińską i Agnieszkę Grzelak i kierownik wydziału rolnictwa starostwa powiatowego Ewę Cybulską.  

Składając sprawozdanie za 2015 prezes Piotr Strzelecki podkreślał, że w mijającym roku aura nas oszczędziła, nie było zagrożenia wysokim stanem wód, przez co można było wykonać bardzo dużo prac ziemnych. Wyczyszczono ponad 27km. rowów, wyczyszczono 18 przepustów i 22 studzienki. Oprócz składek (ściągalność 85%) pozyskano również dotacje: z urzędu wojewódzkiego w wys. 27.750zł, z urzędu marszałkowskiego w wys. 13.800zł, z PUP 12.217zł oraz z urzędu miejskiego w Kowalewie Pomorskim 20tyszł.

Jesteśmy jedną z najlepszych spółek w naszym województwie. Działamy prężnie i efektywnie. Dzięki temu możemy pozyskiwać duże dotacje. Z naszego przykładu chcą korzystać inne samorządy. Jesteśmy zapraszani na spotkania do innych gmin, aby pomóc w reaktywacji upadłych tam spółek wodnych. Są wsie, które wnioskują do nas o przyjęcie ich rolników do spółki w Kowalewie Pomorskim. Rozważamy to. Nadal największą naszą bolączką są uparci rolnicy. Często nie pozwalają nam wchodzić na swoje pola, aby dokonać pogłębień rowów, nawet jeśli plon jest już zebrany. Dodatkowo naorywują skiby na rowy lub je całkowicie niszczą, zasypują studzienki czy przerywają sączki. Nie rozumieją, że w razie wysokiej wody stracą najwięcej. Wiele postępowań znalazło swój finał w sądzie lub u komornika. Nie możemy pozwolić, aby przez upartość jednego cierpiało wielu- podkreślał prezes Piotr Strzelecki.

Zabierając głos Burmistrz Miasta pogratulował umiejętności rozwiązywania konfliktów, wysokiej ściągalności składek, gdyż jest to warunek otrzymania dotacji z urzędu oraz operatywności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Podziękował starostwu powiatowemu za pozytywne rozpatrzenie wniosku o przekazanie na rzecz samorządu gminy Kowalewo Pomorskie budynku przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pom. Obiekt, który jest własnością skarbu państwa zarządzany jest przez starostwo. To w nim od lat mieści się siedziba spółki.

                                 Od XII 2013r. czyniliśmy zabiegi o przekazanie Spółce tego budynku. Ówczesny Zarząd Powiatu zwlekał z przystąpieniem do tego procesu. Doszło do tego, że w III 2014r. urząd wojewody pisemnie zobowiązał starostę do przygotowania dokumentacji potrzebnej do przekazania obiektu. Niestety zignorowano to. Nawet skarga na bezczynność starosty złożona przez samorząd gminy Kowalewo Pom. nie pobudziła do działania osoby odpowiedzialne za spółkę wodną jak i za gospodarowanie majątkiem państwa. Byliśmy bezsilni. Dopiero mieszkańcy naszego powiatu przy urnach ukrócili ten proceder wybierając nowe władze powiatu. Obecnie widać przychylność starosty i całego zarządu, który rozumie potrzeby rolników tworzących spółkę wodną. Dzięki silnej współpracy gminy i starosta wniosek ponownie procedowano. Wojewoda kujawsko- pomorski w grudniu 2015r. wyraził zgodę na dokonanie darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego tej nieruchomości. Ze swojej strony deklaruję, że zaraz po przejęciu budynku spółka wodna tak jak przystało na prawdziwych gospodarzy, mogła zacząć remontować budynek- podkreślał publicznie na walnym Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.


Gm. Spółka Wodna w Kowalewie powstała z połączenia 17 wiejskich spółek, aby zwiększyć swoje możliwości i polepszyć zakres wykonywanych prac, zgodnie z przysłowiem, że „duży może więcej". Władze spółki to: przewodnicząc Piotr Strzelecki, z-ca Ryszard Świętalski, sekretarz Piotr Bender i członkowie Jan Krawczyk i Henryk Nowakowski. Kom.  Rewizyjna: Czesław Parda, Jan Dębiński i Stanisław Kacała. Każda wieś ma swojego delegata, który dba o jej interesy.

Obecnie spółka skupia 1099 członków i obejmuje opieką 7,5tys.ha. gruntów. Kieruje nią zarząd z Piotrem Strzeleckim na czele. Pan Piotr zarządzanie spółka przejął w 2012r. od p. Witolda Wawrzonka, który pełnił tę funkcję 27 lat. Dbają o stan rowów melioracyjnych, studzienek i przepustów pod drogami. Pozyskują również środki z zewnątrz. Budżet tworzą nie tylko składki członkowskie, ale również coroczna dotacja z urzędu miejskiego, środki pozyskane z urzędu marszałkowskiego oraz z urzędu wojewódzkiego. Spółka zakupiła w 2008r. koparkę za kwotę 300tys.zł. Otrzymała na to od samorządu gminy kwotę 150tys.zł. Na pozostałą kwotę zaciągnęła kredyt bankowy, który w 2013r. spłaciła. Koparka nie tylko pozwala szybciej pogłębiać rowy, ale również zarabia na siebie poprzez świadczenie usług kopania fundamentów czy odśnieżanie dróg.

Obecnie pozostała w gminie Kowalewo Pomorskie jeszcze tylko jedna spółka wiejska w Bielsku. Ona też jest w dobrej kondycji finansowej jak i technicznej, pozyskuje dotacje i jak na razie chce funkcjonować samodzielnie.

dbac_o_melioracje_26_02_16_001.jpg
dbac_o_melioracje_26_02_16_002.jpg
dbac_o_melioracje_26_02_16_003.jpg
dbac_o_melioracje_26_02_16_004.jpg
dbac_o_melioracje_26_02_16_005.jpg
dbac_o_melioracje_26_02_16_006.jpg
dbac_o_melioracje_26_02_16_007.jpg
dbac_o_melioracje_26_02_16_008.jpg
dbac_o_melioracje_26_02_16_009.jpg
dbac_o_melioracje_26_02_16_010.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!