Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow IV Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

IV Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA Drukuj
Wpisał: Anna Jarecka, Marzanna Siergiej, Grażyna Zacharek   
02.03.2016
4.jpgDnia 27 lutego 2016 roku odbył się IV Gminny Konkurs „KOWALEWO POMORSKIE -MOJA MAŁA OJCZYZNA".  Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem  objął Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski,  Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Orłowski, córka Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego, pani Małgorzata Kowalczyk, oraz syn pan Tadeusz  Dąbkowski, Prezes ToMiKo Joachim Kupski, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej pani Ewa Żuławska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim pan Benedykt Mroziński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie pani Elżbieta Arbart,  dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach pani Renata Kałuża, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące pani Danuta Drożdża, przewodnicząca Rady Rodziców przy SP w Kowalewie Pomorskim pani Agnieszka Reiwer. Licznie przybyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Konkurs zorganizowany był  w trzech kategoriach: plastyczny dla uczniów z klas 0 -III, fotograficzny dla  uczniów klas II - III, wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla uczniów  klas III.

Celem konkursu było: 

1.      Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem.

2.      Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego gminy Kowalewo Pomorskie.

3.      Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy i osób szczególnie zaangażowanych w rozwój naszego regionu.

4.      Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.

5.      Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.

6.      Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrabianie poczucia estetyki  dzieci w wieku przedszkolnym  i szkolnym.

Zgodnie z regulaminem do dnia 12.02.2016r. wpłynęło 69 prac plastycznych z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim, z Niepublicznego Przedszkola Entliczek Pentliczek w Kowalewie Pomorskim, ze Szkoły Podstawowej   im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące, Szkoły Podstawowej w Mlewie  i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim  oraz 5 prac fotograficznych. Komisja  konkursowa  w składzie: Ewa Żuławska, Agnieszka Reiwer i Mariola Orzechowska  przyznała następujące nagrody:

W gminnym konkursie plastycznym dla klas  0 - I:

I miejsce  Małgorzata Dulka -Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim

II miejsce Olivier Bartoszyński -Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

III miejsce  Oliwier Bukowski -Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

Wyróżnienie  Alicja Hűttner -Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące 

Wyróżnienie  Wiktor Splitt -Niepubliczne Przedszkole „Entliczek Pentliczek" w Kowalewie Pomorskim

W gminnym konkursie plastycznym dla klas II - III:

I miejsce  Wanessa Żychniewicz -  Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

II miejsce  Oliwia Chmielewicz - Szkoła Podstawowa  w Kowalewie Pomorskim 

III miejsce  Olga Górna - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

Wyróżnienie  Karolina Putz -Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

Wyróżnienie  Hubert Kowalik - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie

W gminnym konkursie fotograficznym dla klas II - III:

I miejsce  Franciszek Orfin -Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

II miejsce  Martyna Ernest- Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

III miejsce  Kacper Waszewski - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim

Podsumowaniem  IV Gminnego Konkursu „KOWALEWO POMORSKIE -MOJA MAŁA OJCZYZNA" był  konkurs wiedzy o naszym regionie. Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Pluskowęs, Wielkiego Rychnowa oraz  Kowalewa Pomorskiego  zdobywały punkty, układając puzzle, odpowiadając na pytania za 1,2 i 3 punkty, rozwiązując krzyżówkę i fotograficzne zagadki dotyczące znanych obiektów w Kowalewie Pomorskim. Komisja konkursowa    w składzie: przewodnicząca  Ewa Żuławska, członkowie  Agnieszka Reiwer  i Anna Osińska  oraz ekspert z dziedziny wiedzy o gminie i mieście Kowalewo Pomorskie Joachim Kupski  skrupulatnie zliczyła punkty i ogłosiła wyniki.

W gminnym konkursie wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla klas III nagrody otrzymali:

I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego  w Pluskowęsach  w składzie : Kinga Patrycja Krzyżanowska, Wiktoria Przychodna , Paulina Siwiec.

II miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie w składzie: Szymon Boniecki, Hubert Kowalik, Kinga Marzec.

III miejsce -  klasa III c ze Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie:  Dominik Hinz , Paweł Panak, Piotr Orzechowski.

Wyróżnienie -  klasa III b  ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie : Dominika Chruściel, Patrycja Gadomska, Oliwia Szymańska.

Wyróżnienie-  klasa III a  ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie : Tobiasz Falkowski, Martyna Waszewska, Filip Woźniczka.

W błyskawicznym konkursie plastycznym, który odbył się podczas przerwy, nagrodę specjalną zdobyła Olga Górna ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które zostały zakupione dzięki życzliwości  sponsorów,  a byli wśród nich:

1.                  Burmistrz  Miasta Andrzej Grabowski,

2.                  Rada Rodziców przy SP w Kowalewie Pom.,

3.                  Rodzina Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego,

4.                  OLKOP - Gabriel  Kropkowski.

Za wsparcie organizacyjne serdecznie dziękujemy Dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, pani  Annie Kamińskiej, która opiekuje się szkolnym chórem, pocztowi sztandarowemu i Samorządowi  Uczniowskiemu oraz p. Aleksandrze  Ciesielskiej i p. Małgorzacie Jaworskiej.

szkola_konopnicka.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!