Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow E-usługi dla obywateli

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

E-usługi dla obywateli Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.03.2016

2.jpgW dniu 10 marca br. Burmistrz Andrzej Grabowski reprezentował samorząd gminy Kowalewo Pomorskie i jako członek zarządu również Konwent Burmistrzów Woj. Kuj. Pom. w podsumowaniu projektu „e-Usługi, e-Organizacja". 

Administracja, zdrowie, edukacja i kultury to tematyka projektów zrealizowanych przez samorząd województwa i partnerów. E-projekty, czyli przedsięwzięcia wykorzystujące najnowocześniejsze technologie do usprawnienia działalności kujawsko-pomorskich instytucji. Szpitale, jednostki kultury, szkoły i samorządy lokalne rozbudowały infrastrukturę teleinformatyczną, zdigitalizowały zasoby, a także wprowadziły szereg innowacyjnych usług.

Przedsięwzięcia zrealizowano w ramach kilku partnerskich projektów przygotowanych z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt „e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego" realizowany był w trzech modułach dotyczących zdrowia, edukacji i kultury. Edukacji dotyczył także projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Przedsięwzięciom z zakresu e-administracji poświęcony był projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza".

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie aktywnie uczestniczy w projektach:  E-administracja, Infostrada Kujaw i Pomorza oraz w projekcie Geoportal (informacja przestrzenna zawierająca mapy, zdjęcia lotnicze, ewidencje gruntów i budynków oraz wiele innych rejestrów). Na potrzeby partnerów powstają: wojewódzka platforma wymiany informacji, portal regionalny, regionalny biuletyn informacji publicznej a także elektroniczna skrzynka podawcza zintegrowana z platformą ePUAP, Wdrażane jest też oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów. Wartość całego projektu to 30,7 miliona złotych.

Pozostałe projekty to: 

E-zdrowie. W projekcie uczestniczyły szpitale wojewódzkie, uniwersyteckie, powiatowe i miejskie - w sumie 25 jednostek ochrony zdrowia. Szpitale zmodernizowały i rozbudowały infrastrukturę informatyczną, zakupiły cyfrowe urządzenia do diagnostyki obrazowej RTG, co umożliwia szybsze i tańsze wykonywanie badań oraz błyskawiczne przesyłanie ich w systemach informatycznych. Zmodernizowano także szpitalne systemy informatyczne, które umożliwiają prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej. Wartość zadania to ponad 38 milionów złotych.

E-edukacja. Do niemal wszystkich szkół podstawowych (klasy -1-6) trafiło w sumie 4,5 tysiąca tablic interaktywnych. Na wyposażenie trzech Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku trafiło 15 mobilnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, które wypożyczane są szkołom. W każdym z KPCEN-ów powstała też pracownia stacjonarna do szkolenia nauczycieli. W ramach projektu utworzono również Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną Edupolis. pl. Wartość przedsięwzięć z zakresu e-edukacji to prawie 70 milionów złotych.

E-kultura. W realizację przedsięwzięcia zaangażowało się 16 instytucji. Projekt objął instalację 74 zorganizowanych w jeden system wyświetlaczy wielkoformatowych, modernizację infrastruktury teleinformatycznej, zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów oraz przygotowanie jednostek do świadczenia usług elektronicznych. Uruchomiono także internetowy informator kulturalny Kulturawzasiegu.pl. Wartość przedsięwzięcia to 8,8 miliona złotych.

Inf. dzięki stronie kujawsko-pomorskie.pl

prelekcja_e.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!