Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Świadczenia niepieniężne

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świadczenia niepieniężne Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
1.Talony na zakup żywności

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wówczas, gdy zostanie stwierdzone, iż własne środki lub świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, np.: na zakup alkoholu. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje przyznaną pomoc w formie zleceń do sklepu na zakup niezbędnych artykułów.

2.Pomoc w formie gorącego posiłku

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc może być świadczeniem doraźnym bądź okresowym, może być również realizowana na rzecz dzieci lub młodzieży w okresie nauki w szkole.

3.Praca socjalna

Praca socjalna - to specyficzna działalność profesjonalna mająca na celu ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Tak więc jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i opiera się na:

  • zaangażowaniu odbiorcy usług w rozwiązywaniu problemów,

  • zasobach klienta i społeczności,

  • uporządkowanym procesie pomocy,

  • planowanych wysiłkach podejmowanych na rzecz zmian.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na osiągany dochód.

4.Zasiłek celowy na żywność z Wieloletniego Programu Rządowego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Z powodu trudnej sytuacji można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Wieloletniego Programu Rządowego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 951 dla rodziny- 771na osobę w rodzinie

5.Posiłki dla osób dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku w ramach Wieloletniego Programu Rządowego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 951zł dla rodziny - 771 zł, na osobę w rodzinie .Z tej formy pomocy mogą korzystać dzieci oraz dorośli.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!