Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Obowiązki właścicieli zwierząt

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Obowiązki właścicieli zwierząt Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
22.03.2016

zwierzak.jpgW związku z tym, iż problem niedopilnowanych psów na terenie naszego miasta i gminy jest bardzo dotkliwy przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na  terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 roku, właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do stałego oraz skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania wszelkich środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi.

Prowadzenie psów w miejscach publicznych możliwe jest wyłącznie na uwięzi, a psów niebezpiecznych dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Zaznaczamy, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń - kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych.

Bardzo często zapominamy o tych powinnościach, co prowadzi do nasilania się zjawiska wałęsających się psów, a w konsekwencji do szerzenia się bezdomności zwierząt. W większości przypadków psy postrzegane przez mieszkańców jako bezdomne, w rzeczywistości mają swoich właścicieli. Są one jedynie przez nich nieodpowiednio dopilnowane. W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich właścicieli i opiekunów zwierząt o zwrócenie szczególnej uwagi na psy biegające bez nadzoru. Prosimy także o prawidłowe ogradzanie posesji, aby psy nie wychodziły poza jej teren. Pamiętajmy, aby nie dokarmiać wałęsających się psów oraz nie zamykać ich na terenie swojej posesji, ponieważ osoba, która przyjmuje psa do swojego domu, zapewnia mu opiekę i wyżywienie, staje się jego właścicielem. Ponadto wszelkie informacje mogące pomóc w ustalaniu właścicieli wałęsających się psów - szczególnie, gdy są one agresywne i  niebezpieczne należy bezzwłocznie zgłaszać na Posterunek Policji (tel. (56) 682 33 10 lub 602 661 927). Policja ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela, natomiast każdemu zgłaszającemu zapewniona jest anonimowość. Dzięki pomocy mieszkańców możemy uniknąć kosztów niesłusznych interwencji gminy i przekazania zwierząt do schroniska.

Dodatkowo przypominamy, że na podstawie ww. Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na  terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Właścicielom i opiekunom zwierząt zakazuje się także wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, skwerów, boisk szkolnych i sportowych, piaskownic dla dzieci oraz na inne tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów. Informujemy, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń - kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych.

Należy podkreślić, że ww. tereny to miejsca publiczne i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy, zaś szczególną uwagę należy zwrócić na piaskownice i place zabaw dla dzieci. Najwyższa pora, aby posiadacze zwierząt zrozumieli, że ich zaniedbania stanowią przykrą uciążliwość dla innych, a pozostawiane przez psy odchody, bardzo negatywnie wpływają na wizerunek otoczenia. W związku z tym przypominamy, iż na terenie naszego miasta ustawione są oznakowane kosze uliczne na psie odchody. Dodatkowo w dwóch kioskach RUCH-u usytuowanych na Placu 700-lecia oraz w Urzędzie Miejskim dostępne są nieodpłatnie specjalne zestawy higieniczne. Mimo to bardzo niewielka ilość osób korzysta z możliwości posprzątania po swoim zwierzęciu.

Wobec powyższego apelujemy do wszystkich mieszkańców - sprzątajmy po swoich pupilach, zwracajmy uwagę tym, którzy o tym zapominają. To tak niewiele, ale gdy sami zaczniemy reagować, to nasze ulice, place i zieleńce bardzo zyskają na estetyce.

zwierzak.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!