Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Protokoły strat w uprawach rolnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Protokoły strat w uprawach rolnych Drukuj
Wpisał: Edyta Jasińska   
23.03.2016
Informuję, że rolnicy którzy odnotowali straty w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, mogą złożyć protokół z zakresu i wysokości powstałych szkód.

Druk protokołu można odebrać w biurze Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego ul. Plac Wolności 3, pok. nr 9 lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim www.kowalewopomorskie.pl-Pobierz

 

/-/ mgr Edyta Jasińska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Ewidencji Gospodarczej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!