Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow VII Komitet Monitorujący

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

VII Komitet Monitorujący Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.03.2016

7.jpgKolejne, VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 miało miejsce 22 marca w Bydgoszczy.

W czasie obrad członkowie przyjęli wypracowane przez poszczególne grupy robocze kryteria wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie, min. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, modernizację systemu kształcenia zawodowego i programy dotyczące pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki, a wyjaśnień udzielali pracownicy z Departamentu Rozwoju Regionalnego. Głosem doradczym służył również przedstawiciel Komisji Europejskiej Szymon Pogorzelski.

Wśród członków KM 2014-2020 jest Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski jako przedstawiciel Konwentu Burmistrzów. Burmistrz Grabowski pracował również w Komitecie Monitorującym poprzedniej perspektywy unijnej tj. 2007-2014.

W czasie obrad uczczono chwilą ciszy ofiary zamachów terrorystycznych jakie miały miejsce w Brukseli w chwili, gdy Komitet rozpoczynał obrady.

W II kwartale zostanie ogłoszony konkurs o wartości 26mln.zł., dotyczący wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem. Granty posłużą im przede wszystkim na pokrycie kosztów usług doradczych, udziału w zagranicznych targach i misjach gospodarczych oraz wyszukiwania i doboru partnerów zarówno na rynku wspólnotowym, jak i poza nim. 

Małe i średnie firmy stające w obliczu zmian restrukturyzacyjnych będą mogły skorzystać z możliwości podniesienia poziomu kadr. Konkurs o dofinansowanie za ok. 24mln.zł. zostanie ogłoszony w III kwartale. Interwencja objęte będzie ok. 6tys. osób (1,5 tysiąca firm).

W II kwartale ogłoszone będą również konkursy na modernizację kształcenia zawodowego przeznaczane zarówno na inwestycje w unowocześnienie i rozwój bazy materialnej placówek, jak i na realizację przez nie misji zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Łączna pula środków tu to 32mln.zł.

Komitet Monitorujący zajmował się także wsparciem dla osób, którym trudno poruszać się na rynku pracy (osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach) oraz pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Jeszcze w tym półroczu ogłoszony będzie pierwszy konkurs za ok. 19mln.zł. Środki przeznaczone będą między innymi na finansowanie kursów i szkoleń podnoszących i poszerzających kwalifikacje, studiów podyplomowych i uzupełniających oraz programów staży i praktyk, a także zindywidualizowane pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

Na wniosek marszałka Komitet Monitorujący przyjął również stanowisko, w którym pozytywnie ocenia przyjęte przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego standardy wdrażania RPO.

Dla przypomnienia skład Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020 tutaj http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20160322_komitet/sklad.pdf

 

monitoruj.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!