Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Rozstrzygnięcie gminnego konkursu ,,Przywracamy urok naszej gminie,, 2015

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu ,,Przywracamy urok naszej gminie,, 2015 Drukuj
Wpisał: Magdalena Kroczek   
31.03.2016

roz_konk_002_31_03_16.jpgW roku 2015 przeprowadzona została trzynasta edycja konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", któremu przyświeca idea przywrócenia estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym.

Konkurs ten jest skierowany zarówno do jednostek sołeckich jak i osób fizycznych, prawnych, organizacji nie posiadających osobowości prawnej, stowarzyszeń a także grup nieformalnych złączonych ideą konkursu.

W 2015 roku zostało złożonych 11 deklaracji. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dniu 30 marca 2016 roku na sesji Rady Miejskiej:

I miejsce ex aequo otrzymały:

Sołectwo Bielsk - za odnowienie figurki Pana Jezusa i uporządkowanie terenu wokół niej przy szczególnym zaangażowaniu Pani Elżbiety Szotowicz;

Oś. J. Kochanowskiego - za odmalowanie figurki, ułożenie płyt marmurowych na podeście, stopniach oraz chodniku, nasadzenie nowych krzewów wokół figurki;

II miejsce otrzymało

Sołectwo Piątkowo - za uprzątnięcie boiska i terenu wokół niego, uporządkowanie skalniaka znajdującego się na skrzyżowaniu poprzez obsadzenie go kwiatami, a także postawienie donic z kwiatami na zieleńcu w centrum wsi oraz remont tablicy ogłoszeń;

III miejsce ex aequo otrzymały:

Sołectwo Chełmonie za wykonanie bramy przesuwnej na terenie świetlicy wiejskiej, a także wykonanie zadaszenia do pojemników na odpady;

Sołectwo Chełmoniec za wykonanie profesjonalnego miejsca na ognisko poprzez ustawienie grilla polowego i ławo-stołów, nasadzenie krzewów i roślin niskopiennych.

Ponadto, wyróżnienia otrzymały:

  • Sołectwo Szychowo - za ustawienie tablicy informacyjnej w ciągu pieszo-jezdnym z Kowalewa Pom. do Szychowa;

  • Sołectwo Frydrychowo - za ułożenie ścieżki dla pieszych z kostki i wymianę tablicy ogłoszeń oraz wykonanie postumentu z kostki brukowej i założenie nowej tablicy ogłoszeń w Otorudzie.

Gratulujemy zarówno zwycięzcom i wyróżnionym jak i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, podjęte działania oraz pracę jaką włożyli w wykonanie zgłoszonych w konkursie zadań.

 

M. Kroczek


Burmistrz Miasta  

 

/-/ Andrzej Grabowski


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!