Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XII sesja Rady Miejskiej, czyli konkursy, konkursy, konkursy.....

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XII sesja Rady Miejskiej, czyli konkursy, konkursy, konkursy..... Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.03.2016

13.jpgXII sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 30 marca br. przebiegała pod hasłem konkursów. W ekologiczno- zimowo- letniej atmosferze dokonano podsumowania 3 konkursów.  Zgromadziło to na sali tłumy zainteresowanych. Wspomnienie zimy wróciło dzięki konkursowi „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", a nostalgia za latem nadeszła w czasie konkursów: „Na najpiękniej ukwiecony balkon" i „Przywracamy urok naszej gminie". W obradach uczestniczyli laureaci konkursów, którzy dumnie odbierali nagrody.

W IX edycji konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno- noworoczną" wpłynęło 35 zgłoszeń, w tym: 29 w kategorii indywidualnej oraz 6 w zbiorowej.

W KATEGORII INDYWIDUALNEJ I miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości po 400 zł otrzymali: Pani Maria Kuźniar z Pruskiej Łąki i Pan Przemysław Kawula z Frydrychowa. II miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości po 300 zł otrzymują: Pan Ireneusz Bazanowski z Mlewa i Pani Aneta Szymańska z Kowalewa Pomorskiego.

Ponadto przyznano 18 wyróżnień w wysokości po 100 zł, które otrzymali: Kamila Włudarczyk z Napola, Joanna Nowak z Otorudy, Małgorzata Sądowska z Kowalewa Pom. Danuta Rutkowska z Kowalewa Pom., Teresa Górska Gimińska z Borówna, Mieczysław Żółtowski z Nowego Dworu, Irena Żak z Kowalewa Pom. Krzysztof Mróz z Szewy, Zbigniew Żurawski z Elzanowa, Elżbieta Guzowska z Lipienicy, Józef Klejna z Elzanowa, Leszek Kopczyński z Elzanowa, Krystyna Marska z Frydrychowa, Błażej Jankowski z Chełmonia, Izabela Pawlik z Pluskowęs, Jerzy Stopyra z Nowego Dworu, Stanisław Dębiński z Wielkiej Łąki oraz Michał Czerwiński z Kowalewa Pom.

W KATEGORII ZBIOROWEJ I miejsce + 400 zł otrzymuje Szopka Betlejemska przy OSP w Wielkim Rychnowie , II miejsce + 200 zł otrzymuje figurka Matki Boskiej w Wielkiej Łące, III miejsce ex aequo i nagrodę pieniężną w wysokości po 100 zł otrzymują: Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pom. i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pom.

Dodatkowo w kategorii zbiorowej przyznane zostały dyplomy uznania dla Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. i Pływalni w Kowalewie Pom.

W XIII edycji konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", którego ideą jest przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym złożono 11 deklaracji. Komisja przyznała ex aequo dwa pierwsze miejsca i nagrody po 800zł. dla: sołectwa Bielsk za odnowienie figury Pana Jezusa oraz uporządkowanie terenu wokół niej przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców oraz dla Osiedla Jana Kochanowskiego za odnowienie figurki, ułożenie płytek marmurowych na podeście, stopniach i chodniku oraz uporządkowanie terenu wokół niej, nasadzenie nowych krzewów. II miejsce + 700zł otrzymało sołectwo Piątkowo za  uprzątnięcie boiska i terenu wokół niego, uporządkowanie skalniaka na skrzyżowaniu poprzez obsadzenie go nowymi roślinami, a także postawienie donic z kwiatami na zieleńcu w centrum wsi Komisja konkursowa przyznała również ex aequo dwa III miejsca + po 600zł dla: sołectwa Chełmonie za montaż bramy przesuwnej na terenie świetlicy wiejskiej i naprawę ogrodzenia w jej bezpośrednim sąsiedztwie, a także za wykonanie zadaszenia do pojemników na odpady oraz dla sołectwa Chełmoniec za wykonanie profesjonalnego grilla polowego, ustawienie przenośnych ławo-stołów, obsadzenie terenu świetlicy iglakami i wykonanie skalniaka.

Ponadto, Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia dla sołectwa Szychowo za odnowienie tablicy informacyjnej i sołectwa Frydrychowo za ułożenie ścieżki dla pieszych z kostki brukowej i wymianę tablicy ogłoszeń oraz za wykonanie postumentu z kostki brukowej i zamontowanie nowej tablicy ogłoszeń w Otorudzie.

W XXII edycji konkursu „Na Najpiękniej ukwiecony balkon", którego organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Kowalewa komisja w dwóch objazdach oceniał 36 wyróżniających się balkonów w mieście. Po ostatecznym podsumowaniu wręczono 10 równorzędnych nagród finansowych po prawie 285zł. Z rąk Burmistrza, Przewodniczącego Rady i Prezesa ToMiKo Joachima Kupskiego otrzymali je: Anna Kańkowska, Małgorzata Dębińska, Barbara Maślińska, Danuta Rosik, Małgorzata Świerad, Karolina Jacuńska, Jolanta Parda, Danuta Zielińska, Andrzej Zieliński i Krystyna Drozdowska.

W części roboczej radni jednogłośnie uchwalili 18 uchwał, m.in. ustalili plany pracy wszystkich komisji oraz tematy sesji, przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, oraz sprawozdanie z realizacji programu rozwoju oświaty, ze współpracy z organizacjami pozarządowymi czy z realizacji dotacji na obiekty zabytkowe.

Najważniejszą z nich była uchwała ustalająca wykaz dróg na terenie miasta i terenach sołectw do trwałego utwardzenia asfaltem. Przed podjęciem uchwały radni podziękowali sołtysom i mieszkańcom za trafne ustalanie priorytetów w poszczególnych sołectwach. Członkowie Komisji Drogowej podkreślali fakt dobrego opracowania kryteriów, które pozwoliły na ustalenie kolejności. Łącznie przez najbliższe cztery lata planowane jest utwardzenie ok. 26km. dróg. Uchwała wcześniejsza, która obowiązywała od 2012r. zawierała 14 pozycji na łączną długość 22km. Właśnie dobiega końca jej realizacja.

Gmina Kowalewo Pomorskie posiada ponad 200km. dróg gminnych nieutwardzonych. Średnio w roku modernizujemy 5-6km Procedowanie nowej uchwały drogowej było bardzo sprawne. Wybór dróg w sołectwach wzbudzał wielkie emocje. Na zebrania przychodziły tłumy, aby walczyć o swoją drogę. Każdy rozumie jak ważny jest sprawny dojazd do posesji. Komisja Infrastruktury i Drogownictwa otrzymała dobrze uzasadnione jedynki z każdej wsi. Wypracowała odpowiednie kryteria co pozwoliło trafnie ustalić hierarchię. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym- podkreślał na sesji Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

sesja_konkursy.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!