Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja "po" konsultacjach społecznych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja "po" konsultacjach społecznych Drukuj
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
04.04.2016

kowalewo_00_04_04_16.jpgW dniach 9 i 10 marca 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przedmiotowe konsultacje przeprowadziła firma Dorfin Grant Thornton Frąckowiak sp. z o. o., sp. k., która zajmuje się opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023.

Przedstawiono prezentację zawierającą wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z rewitalizacją, obszarem zdegradowanym, obszarem rewitalizowanym. Następnie zaprezentowano analizę wskaźnikową wykonaną dla Miasta

i Gminy Kowalewo Pomorskie w oparciu o zebrane dane w celu zdiagnozowania i umiejscowienia negatywnych zjawisk społecznych.

W dniu 9 marca br. odbyły się one na terenach wiejskich mianowicie w Chełmońcu, Piątkowie oraz w Marianach (dla dwóch sołectw: Mariany i Srebrniki). Na obszarach wiejskich w spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy danych sołectw. Najliczniejsza grupa mieszkańców uczestniczyła w konsultacjach zorganizowanych w miejscowości Piątkowo. Podczas dyskusji we wszystkich miejscowościach wiejskich mówiono o powiększeniu/budowie bądź generalnym remoncie obiektów użyteczności publicznej oraz zorganizowaniu czasu wolnego poprzez wprowadzenie postaci animatora społecznego, który zapewniłby atrakcje dla mieszkańców danego sołectwa.

Natomiast w dniu 10 marca 2016 roku przedmiotowe konsultacje zostały przeprowadzone na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób - reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Jeden z mieszkańców poprosił o ujęcie terenu ul. Główny Dworzec jako obszaru do rewitalizacji - ponadto dodał, że złoży stosowny wniosek na druku formularza uwag. W dyskusji padało wiele zapytań, wątpliwości, na które pracownice firmy Grant Thornton Frąckowiak sp. z o. o., sp. k. udzielały odpowiedzi. Wszelkie zgłoszone uwagi, zmiany, ewentualne propozycje zostały uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który został zamieszczony na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.kowalewopomorskie.pl.

chelmoniec_01_04_04_16.jpg

Chełmoniec

chelmoniec_02_04_04_16.jpg

Chełmoniec

piatkowo_03_04_04_16.jpg

Piątkowo

mariany_srebrniki_05_04_04_16.jpg

Mariany i Srebrniki

 mariany_srebrniki_06_04_04_16.jpg

Mariany i Srebrniki

 kowalewo_07_04_04_16.jpg

Kowalewo Pomorskie

 kowalewo_08_04_04_16.jpg

Kowalewo Pomorskie

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!