Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Świadczenia wychowawcze  Rodzina 500 + Wypłata świadczeń

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świadczenia wychowawcze  Rodzina 500 + Wypłata świadczeń Drukuj
Wpisał: MGOPS w Kowalewie Pomorskim   
04.04.2016

Mrodzina500.jpgiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zgodnie z art 49. ust.2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195) w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 kwietnia br.) ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Biorąc pod uwagę powyższe pierwsza wypłata świadczeń nastąpią w miesiącu lipcu br.

Jednocześnie informuję, iż świadczenia wypłacane będą świadczeniobiorcom na konta bankowe. Przypomina się zatem osobom ubiegającym się o świadczenia wychowawcze o konieczności założenia konta osobistego w dowolnym banku lub książeczki oszczędnościowej w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!