Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Świadczenia wychowawcze  Rodzina 500 + Wypłata świadczeń

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świadczenia wychowawcze  Rodzina 500 + Wypłata świadczeń Drukuj
Wpisał: MGOPS w Kowalewie Pomorskim   
04.04.2016

Mrodzina500.jpgiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż zgodnie z art 49. ust.2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195) w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 kwietnia br.) ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Biorąc pod uwagę powyższe pierwsza wypłata świadczeń nastąpią w miesiącu lipcu br.

Jednocześnie informuję, iż świadczenia wypłacane będą świadczeniobiorcom na konta bankowe. Przypomina się zatem osobom ubiegającym się o świadczenia wychowawcze o konieczności założenia konta osobistego w dowolnym banku lub książeczki oszczędnościowej w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pomorskim.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!