Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow OBWODNICA KOWALEWA arrow Sejmik województwa poparł potrzebę budowy obwodnicy Kowalewa Pomorskiego.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sejmik województwa poparł potrzebę budowy obwodnicy Kowalewa Pomorskiego. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.05.2015
sejmik_small.jpgNa sesji sejmiku województwa kujawsko- pomorskiego w dniu 25 maja br. radni wojewódzcy jednogłośnie przyjęli stanowisko popierające potrzebę wykonania najpilniejszych inwestycji drogowych.

W swoim stanowisku, które jest jednocześnie wnioskiem proszą o uwzględnienie w Programie Budowy Dróg Krajowych  na lata 2014-2023 budowę obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie, Strzelno,  Gniewkowo, Zławieś Wielka, Strzyżawa, Przysiek, Rozgarty, Nowe, Lubień Kujawski, Lipno, Brześć i Kruszwica.

 

Stanowisko

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 z dnia 25.05.2015 roku

      w sprawie uwzględnienia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 budowy obwodnic miejscowości Kowalewo Pomorskie, Strzelno, Gniewkowo, Zławieś Wielka, Strzyżawa, Przysiek, Rozgarty, Nowe, Lubień Kujawski, Lipno, Brześć Kujawski i Kruszwica, a także przeniesienia z listy rezerwowej na listę podstawową budowy obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego oraz budowy łącznika obwodnicy Inowrocławia pomiędzy drogą krajowa nr 15 i 25.

     

Nawiązując do zapisów przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 230 z dnia 12 listopada 2014 roku Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego, apelujemy o uwzględnienie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 następujących przedsięwzięć:

 

-        budowa obwodnic miejscowości Kowalewo Pomorskie, Strzelno i Gniewkowo w ciągu drogi krajowej nr 15 relacji Trzebnica - Ostróda,

-        budowa obwodnic miejscowości Zławieś Wielka, Strzyżawa, Przysiek i Rozgarty w ciągu drogi krajowej nr 80 relacji Bydgoszcz - Toruń,

-        budowa obwodnic miejscowości Nowe i Lubień Kujawski w ciągu drogi krajowej nr 91,

-        budowa obwodnicy miejscowości Lipno w ciągu drogi krajowej nr 67 i jej połączenie z drogą krajową nr 10,

-        budowa obwodnic miejscowości Brześć Kujawski i Kruszwica w ciągu drogi krajowej nr 62,

-        budowa obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej i Złotnik Kujawskich w ciągu drogi numer 25 relacji Bydgoszcz-Inowrocław

a także przeniesienie z listy rezerwowej na listę podstawową:

-        budowy obwodnic Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25,

-        budowy łącznika obwodnicy Inowrocławia pomiędzy drogą krajową nr 15 i 25.

 

Droga krajowa nr 15 realizuje powiązania zewnętrzne regionu z pozostałą częścią kraju na kierunku północny wschód - południowy zachód. Stanowi również drogę
o strategicznym znaczeniu dla powiązań gospodarczych, międzyregionalnych i regionalnych, a także atrakcyjny krajowy szlak na Warmię i Mazury. W ciągu tej drogi podjęte zostały już prace projektowe i przygotowawcze, zmierzające do budowy obwodnic miasta Inowrocławia i Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim, a także miast Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w województwie warmińsko-mazurskim, stanowiące główne odcinki spowolnienia ruchu i zagrażające bezpieczeństwu zarówno ruchu, jaki i prawidłowego funkcjonowania tych miast. Uzasadniona jest zatem kontynuacja działań na rzecz kompleksowej przebudowy drogi do drogi dwujezdniowej klasy GP.

Droga krajowa nr 80 realizuje powiązania wewnętrzne regionu. W skali województwa jest ważnym elementem podstawowej sieci transportowej. Budowa obwodnic w ciągu tej drogi powinna zapewnić segregację ruchu regionalnego i lokalnego, a tym samym wpłynąć na szybkie połączenie Bydgoszczy z Toruniem.

 

Rezultatem realizacji wymienionych obwodnic będzie zmniejszenie ruchu tranzytowego w miejscowościach, polepszenie płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hałasu, zmniejszenie uciążliwości transportu kołowego dla środowiska oraz mieszkańców.

 

Spełnienie naszego postulatu będzie podstawą do urealnienia zapisów wynegocjowanego i podpisanego Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tym samym umożliwi rozpoczęcie realizacji przedmiotowych przedsięwzięć. Pozwolą one na optymalne wykorzystanie walorów i zasobów wewnętrznych województwa ze szczególnym uwzględnieniem dużego potencjału społecznego i gospodarczego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej                    Przewodniczący Sejmiku Rozwoju

Województwa i Infrastruktury                                        Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Waldemar Przybyszewski                                                              Ryszard Bober

 

 

 

Bardzo dziękuję radnym naszego województwa za umieszczenie naszej obwodnicy na pierwszym miejscu. Jest ona strategiczna dla regionu i nikt nie wątpi w konieczność jej wybudowania- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski

Przypomnijmy, że sesję sejmikową poprzedziło wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Miało miejsce w dniu 21 maja br. w Kowalewie Pomorskim.  Jednym z tematów posiedzenia była sytuacja na krajowej 15 oraz na drogach  wojewódzkich. Radni podjęli wówczas stanowisko o potrzebie budowy obwodnicy Kowalewa. Informacja z posiedzenia komisji oraz stanowisko tutaj.

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6584&Itemid=16

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!