Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow OBWODNICA KOWALEWA arrow Obwodnica zgodna z dyrektywami środowiskowymi.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Obwodnica zgodna z dyrektywami środowiskowymi. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.03.2010
Cały czas trwa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie analiza dokumentacji obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie. W dniu 29 marca odbyły się konsultacje w Departamencie Ochrony Środowiska tej instytucji. Uczestniczyli w niej obok pracownika departamentu Katarzyny Młynik również przedstawiciele gminy Kowalewo Pom. w osobach Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz kierownik ref. Techniczno- Inwestycyjnego Bożena Rymanowska, projektanci z firmy EKOSYSTEM oraz przedstawiciele oddziału bydgoskiego GDDKiA.

Omawiając STEŚ zwrócono uwagę na rozwiązania mające zminimalizować skutki wpływu obwodnicy na środowiska naturalne terenów przyległych do wszystkich wariantów trasy m.in. przejścia dla zwierząt dzikich, zachowanie stałości gatunków, ochrona czystości wód.

Dbałość o środowisko naturalne oraz o zabytki jest priorytetem w przepisach polskich jak i dyrektywach unijnych. Kowalewo bardzo dba o ekologię i chcemy, aby ta droga spełniała wszystkie wymogi. - podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski - gmina Kowalewo jest uboga w lasy, jeziora czy zwierzęta dzikie. Musimy dbać o to co nam przyroda dała, aby przyszłym pokoleniom służyła nie tylko nowa droga, ale również piękne tereny.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!