Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Kolejne uzgodnienia.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejne uzgodnienia. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.03.2010
Obecnie pełna dokumentacja na wszystkie cztery warianty przebiegu obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie znajduje się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, gdzie szczegóły uzgadnia jeszcze departament ochrony środowiska. Nadal nie wiadomo jaki wariant wybierze właściciel drogi krajowej nr 15. Lokalizacja I wariantu obwodnicy budzi niepokój rolników Szychowa, u których głównym źródłem utrzymania jest hodowla bydła mlecznego. Państwo Flik jak i państwo Kucharscy muszą mieć zapewniony stały dostęp zwierząt do pastwisk.

Chcąc wypracować najlepsze rozwiązanie problemu Burmistrz Miasta w dniu 18 marca zaprosił wszystkie strony do dyskusji. W kowalewskim urzędzie spotkali przedstawiciele GDDKiA w Bydgoszczy w osobach Zbigniew Lassa, Adrian Janiszewski, Robert Wójcik i Magdalena Jędrzejewska, przedstawiciele konsorcjum EKOSYSTEM Śląsk Elżbieta Sugier i Bronisław Waluga (wykonawcy STEŚ), przedstawiciele samorządu gminy oraz zainteresowani rolnicy (pp. Flik i pp. Kucharscy). Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz rolnicy zapoznali się z propozycjami projektantów rozwiązania problemu przejścia dla zwierząt hodowlanych na pastwiska. Zaproponowana lokalizacja jak i wygląd techniczny przejścia pod pasmami jezdni (wysokość, szerokość, rodzaj podłoża) zyskały akceptację wszystkich stron.

Bardzo dziękuję wszystkim stronom za merytoryczną dyskusję i rzeczowe podejście do problemu. Cieszę się, że mogliśmy uzyskać konsensus i wypracować wspólne stanowisko. Świadczy to o dobrej woli wszystkich stron- podkreślał na spotkaniu Burmistrz miasta Andrzej Grabowski Jeszcze w marcu planowane jest kolejne spotkanie w temacie zapewnienia dbałości o walory przyrodnicze gminy Kowalewo Pomorskie.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!