Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Kolejne uzgodnienia.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejne uzgodnienia. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.03.2010
Obecnie pełna dokumentacja na wszystkie cztery warianty przebiegu obwodnicy miasta Kowalewo Pomorskie znajduje się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, gdzie szczegóły uzgadnia jeszcze departament ochrony środowiska. Nadal nie wiadomo jaki wariant wybierze właściciel drogi krajowej nr 15. Lokalizacja I wariantu obwodnicy budzi niepokój rolników Szychowa, u których głównym źródłem utrzymania jest hodowla bydła mlecznego. Państwo Flik jak i państwo Kucharscy muszą mieć zapewniony stały dostęp zwierząt do pastwisk.

Chcąc wypracować najlepsze rozwiązanie problemu Burmistrz Miasta w dniu 18 marca zaprosił wszystkie strony do dyskusji. W kowalewskim urzędzie spotkali przedstawiciele GDDKiA w Bydgoszczy w osobach Zbigniew Lassa, Adrian Janiszewski, Robert Wójcik i Magdalena Jędrzejewska, przedstawiciele konsorcjum EKOSYSTEM Śląsk Elżbieta Sugier i Bronisław Waluga (wykonawcy STEŚ), przedstawiciele samorządu gminy oraz zainteresowani rolnicy (pp. Flik i pp. Kucharscy). Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz rolnicy zapoznali się z propozycjami projektantów rozwiązania problemu przejścia dla zwierząt hodowlanych na pastwiska. Zaproponowana lokalizacja jak i wygląd techniczny przejścia pod pasmami jezdni (wysokość, szerokość, rodzaj podłoża) zyskały akceptację wszystkich stron.

Bardzo dziękuję wszystkim stronom za merytoryczną dyskusję i rzeczowe podejście do problemu. Cieszę się, że mogliśmy uzyskać konsensus i wypracować wspólne stanowisko. Świadczy to o dobrej woli wszystkich stron- podkreślał na spotkaniu Burmistrz miasta Andrzej Grabowski Jeszcze w marcu planowane jest kolejne spotkanie w temacie zapewnienia dbałości o walory przyrodnicze gminy Kowalewo Pomorskie.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!