Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY Drukuj
Wpisał: Katarzyna Łobodzińska, Małgorzata Łobodzińska   
26.04.2016
21 kwietnia 2016r. z okazji Światowego Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim odbyła się XI edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów klas trzecich pod nazwą „PRZYJACIELE PRZYRODY". Konkurs ma na celu przede wszystkim rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodniczych, uświadomienie znaczenia przyrody w życiu człowieka, a także popularyzację postaw proekologicznych. W tym roku wzięło w nim udział 6 trzyosobowych zespołów ze szkół naszej gminy.

W różnych konkurencjach rywalizowały ze sobą dzieci z Pluskowęs, Wielkiej Łąki, Wielkiego Rychnowa oraz Kowalewa Pomorskiego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. Jadwiga Ciechacka, p. Małgorzata Szczepańska - Zillmann, p. Katarzyna Łobodzińska, p, Krystyna Szefler i p. Małgorzata Łobodzińska.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą i dobrą pamięcią, rozwiązując różnego rodzaju zadania: test - Sprawdź, co wiesz, krzyżówkę, quiz, zadania typu prawda - fałsz. Najwięcej radości sprawiły dzieciom zagadki przyrodnicze.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce  -   Sołtyszewska Amelia, Wieczyńska Wiktoria, Wesołowska Amelia SP Kowalewo Pom.;

II miejsce  -  Hinz Dominik, Panak Paweł, Wesołowski Michał SP Kowalewo Pom.;

III miejsce -  Kamiński Adam, Okurowska Martyna, Regulska Alicja SP Wielka Łąka;

IV miejsce  - Falkowski Tobiasz, Kamiński Szymon, Woźniczka Filip SP Kowalewo Pom.;

IV miejsce -  Krzyżanowska Kinga, Przychodna Wiktoria, Siwiec Paulina SP Pluskowęsy; 

IV miejsce -  Boniecki Szymon, Kowalik Hubert, Marzec Kinga SP Wielkie Rychnowo.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodki poczęstunek. Konkurs można było zorganizować dzięki pomocy Dyrektora Szkoły Podstawowej pana Benedykta Mrozińskiego. Serdeczne podziękowania należą się również członkom komisji za współpracę.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!