Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XII Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XII Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego Drukuj
Wpisał: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Iwona Zegarska   
26.04.2016
small.jpgDnia 21 kwietnia 2016 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom.  odbył się „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego"  zorganizowany przez  Przedszkole Publiczne  w Kowalewie Pomorskim.  Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie. 

Konkurs ten  wpisał się w coroczny kalendarz imprez w naszym przedszkolu i odbył się już po raz  dwunasty. Celem konkursu było dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich poruszających tematykę ekologiczną oraz  prezentacja umiejętności artystycznych dzieci. Konkurs miał zasięg powiatowy, przystąpiło do niego 29 dzieci z przedszkoli  i  oddziałów „0" z Kowalewa Pom., Wielkiej Łąki, Wielkiego Rychnowa, Mlewa, Pluskowęs, Ostrowitego, Miliszew, Golubia - Dobrzynia oraz z naszej placówki. Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz związany tematycznie z ochroną przyrody,  wspomagając się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu, a czasami nawet uzasadnionym strojem. Poziom, jaki zaprezentowały  był bardzo wysoki. Mali artyści zachwycili naturalnością oraz swymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi. Występom dzieci towarzyszyły duże emocje           i gromkie brawa, których nie szczędzili rodzice, opiekunowie, koledzy oraz zaproszeni goście w osobach: p. Ewa Bąk - Sekretarz Gminy Kowalewo Pom., p. Jerzy Koralewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

   Występy dzieci oceniała komisja w składzie: p. Renata Faluta - Kaszubowska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom., p.Barbara Niewidział - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom., p. Elżbieta Kuciak-Olszewska - nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom., p. Kamila Wojciechowska - pracownik  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pom. Komisja kierowała się następującymi kryteriami: dobór utworu, interpretacja , dykcja, opanowanie pamięciowe, oraz ogólne wrażenie artystyczne.                                                                  Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Lena Moszkowicz  - Szkoła Podstawowa w Mlewie;

II miejsce - Weronika Majewska - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące;

                    Marta Szczepańska - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.;

III miejsce - Zofia Zamorska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.;

                     Kacper Dunajski - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.;

                     Lidia Żurawska - Szkoła Podstawowa w Mlewie;

Wyróżnienia:

                     Kacper Zieliński - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie;

                     Martyna Kwiatkowska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.;

                     Julia Jastrzębska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.;

                Damian Olpeter - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.;

   Piękne nagrody  i dyplomy czekały nie tylko na zwycięzców , ale także na wszystkich uczestników, którym serdecznie gratulujemy! W przerwie, kiedy obradowała komisja konkursowa, dzieci miały czas na   poczęstunek i chwilę relaksu podczas wspólnej zabawy z zespołem tanecznym FAN ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom., pod kierunkiem p. Katarzyny Grabowskiej, który swym występem uświetnił nasz konkurs.  Dziękujemy za współpracę dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. p. Benedyktowi Mrozińskiemu.

Dyrektor przedszkola oraz organizatorki konkursu  składają również podziękowania  sponsorom za wsparcie naszej imprezy i tym samym dostarczenie radości i zadowolenia wszystkim  małym artystom.

Sponsorami konkursu byli: 

  • Burmistrz Miasta Kowalewa Pom.;
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
  • Plastica sp. z o.o.;
  • Firma Usługowo Handlowa Mirowsław Onak;
  • „Firanex" Anna Beck;
  • „JARDEJ" Kompleksowa Obsługa Budowlana Radosław Jastrzębski;
  • Dar-Pol Firma Handlowa Dariusz Iwański;
  • p. Lidia i Marcin Dunajscy;

    Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie, a wychowawcom za upowszechnianie literatury i treści ekologicznych, odkrywaniu  wśród najmłodszych ich zdolności  i wrażliwości na otaczający świat.  Życzymy wszystkim uczestnikom motywacji do  brania udziału w kolejnych konkursach i osiąganiu dalszych sukcesów.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!