Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XII Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XII Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego Drukuj
Wpisał: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Iwona Zegarska   
26.04.2016
small.jpgDnia 21 kwietnia 2016 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pom.  odbył się „Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego"  zorganizowany przez  Przedszkole Publiczne  w Kowalewie Pomorskim.  Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie. 

Konkurs ten  wpisał się w coroczny kalendarz imprez w naszym przedszkolu i odbył się już po raz  dwunasty. Celem konkursu było dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich poruszających tematykę ekologiczną oraz  prezentacja umiejętności artystycznych dzieci. Konkurs miał zasięg powiatowy, przystąpiło do niego 29 dzieci z przedszkoli  i  oddziałów „0" z Kowalewa Pom., Wielkiej Łąki, Wielkiego Rychnowa, Mlewa, Pluskowęs, Ostrowitego, Miliszew, Golubia - Dobrzynia oraz z naszej placówki. Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz związany tematycznie z ochroną przyrody,  wspomagając się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu, a czasami nawet uzasadnionym strojem. Poziom, jaki zaprezentowały  był bardzo wysoki. Mali artyści zachwycili naturalnością oraz swymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi. Występom dzieci towarzyszyły duże emocje           i gromkie brawa, których nie szczędzili rodzice, opiekunowie, koledzy oraz zaproszeni goście w osobach: p. Ewa Bąk - Sekretarz Gminy Kowalewo Pom., p. Jerzy Koralewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

   Występy dzieci oceniała komisja w składzie: p. Renata Faluta - Kaszubowska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pom., p.Barbara Niewidział - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom., p. Elżbieta Kuciak-Olszewska - nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pom., p. Kamila Wojciechowska - pracownik  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pom. Komisja kierowała się następującymi kryteriami: dobór utworu, interpretacja , dykcja, opanowanie pamięciowe, oraz ogólne wrażenie artystyczne.                                                                  Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Lena Moszkowicz  - Szkoła Podstawowa w Mlewie;

II miejsce - Weronika Majewska - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące;

                    Marta Szczepańska - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.;

III miejsce - Zofia Zamorska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.;

                     Kacper Dunajski - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.;

                     Lidia Żurawska - Szkoła Podstawowa w Mlewie;

Wyróżnienia:

                     Kacper Zieliński - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie;

                     Martyna Kwiatkowska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.;

                     Julia Jastrzębska - Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom.;

                Damian Olpeter - Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom.;

   Piękne nagrody  i dyplomy czekały nie tylko na zwycięzców , ale także na wszystkich uczestników, którym serdecznie gratulujemy! W przerwie, kiedy obradowała komisja konkursowa, dzieci miały czas na   poczęstunek i chwilę relaksu podczas wspólnej zabawy z zespołem tanecznym FAN ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom., pod kierunkiem p. Katarzyny Grabowskiej, który swym występem uświetnił nasz konkurs.  Dziękujemy za współpracę dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. p. Benedyktowi Mrozińskiemu.

Dyrektor przedszkola oraz organizatorki konkursu  składają również podziękowania  sponsorom za wsparcie naszej imprezy i tym samym dostarczenie radości i zadowolenia wszystkim  małym artystom.

Sponsorami konkursu byli: 

  • Burmistrz Miasta Kowalewa Pom.;
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
  • Plastica sp. z o.o.;
  • Firma Usługowo Handlowa Mirowsław Onak;
  • „Firanex" Anna Beck;
  • „JARDEJ" Kompleksowa Obsługa Budowlana Radosław Jastrzębski;
  • Dar-Pol Firma Handlowa Dariusz Iwański;
  • p. Lidia i Marcin Dunajscy;

    Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie, a wychowawcom za upowszechnianie literatury i treści ekologicznych, odkrywaniu  wśród najmłodszych ich zdolności  i wrażliwości na otaczający świat.  Życzymy wszystkim uczestnikom motywacji do  brania udziału w kolejnych konkursach i osiąganiu dalszych sukcesów.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!