Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow program Rodzina 500 +

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

program Rodzina 500 + Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS   
29.04.2016

yyy.jpgW dniu 11 lutego 2016 r. została podpisana Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 ) ,która weszła  w życie 1 kwietnia 2016 r., tak zwany program „Rodzina 500 +". W związku  z realizacją Programu w Kowalewie Pomorskim  wpłynęło dotychczas 735 wniosków  o wypłatę świadczeń wychowawczych  dla 1220 dzieci .W wersji papierowej-657 wniosków, a  w wersji elektronicznej 78 .

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął  wydawanie  pierwszych  decyzji w ramach programu „Rodzina 500 +" .Wypłaty świadczeń będą sukcesywnie dokonywane  na konta.

 97.jpg
 98.jpg
 99.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!