Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow program Rodzina 500 +

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

program Rodzina 500 + Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS   
29.04.2016

yyy.jpgW dniu 11 lutego 2016 r. została podpisana Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 ) ,która weszła  w życie 1 kwietnia 2016 r., tak zwany program „Rodzina 500 +". W związku  z realizacją Programu w Kowalewie Pomorskim  wpłynęło dotychczas 735 wniosków  o wypłatę świadczeń wychowawczych  dla 1220 dzieci .W wersji papierowej-657 wniosków, a  w wersji elektronicznej 78 .

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął  wydawanie  pierwszych  decyzji w ramach programu „Rodzina 500 +" .Wypłaty świadczeń będą sukcesywnie dokonywane  na konta.

 97.jpg
 98.jpg
 99.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!