Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Kowalewie Pomorskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Kowalewie Pomorskim Drukuj
Wpisał: Ewa Dąbkowska   
04.05.2016

13.jpgW dniu 30 kwietnia odbyła się XXII edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz 15 eliminacje powiatowe do Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "Debiut 2016" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.

Impreza ta cieszy się ogromna popularnością wśród młodych artystów. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 75 młodych wykonawców z Torunia, Grudziądza, Lipna, Czernikowa, Jabłonowa Pomorskiego, Kowalewa Pomorskiego, Kurzętnika, Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy, Chełmży, Borzymina, Bielic, Skudzaw, Osieka nad Wisłą i Radomina.

Celem festiwalu jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego śpiewających środowisk dziecięcych i młodzieżowych, promocja działalności instruktorów i nauczycieli zajmujących się formami wokalnymi oraz prezentacja dorobku artystycznego regionu kujawsko-pomorskiego.

Wszystkim występom uważnie przysłuchiwało się jury w składzie: Roman Fieberg - przewodniczący komisji, reprezentujący Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, głównego organizatora Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "Debiut 2016", Mieczysław Domarecki - nauczyciel muzyki, pedagog, wychowawca, Jarosław Salej -  akompaniator, kompozytor i aranżer.

Komisja zwracała szczególną uwagę na m.in.: emisję głosu, interpretację utworów jak i ogólny wyraz artystyczny zaprezentowany przez młodych wykonawców, przyznając następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii solista do 12 lat 
I m-ce Julia Król - Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie,
II m-ce Jakub Cieplak - Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim,
II m-ce Natalia Dobrowolska - Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie,
III m-ce Laura Jeżewska - Centrum Muzyczne RIFF Toruń,
III m-ce Agnieszka Droma - Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Wyróżnienia: Martyna Nowak - Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż - Nie?", Anna Korzestańska - Studio Piosenki MUSIC BOX Toruń.

Specjalne wyróżnienie dla najmłodszych uczestników festiwalu otrzymali: Zofia Mączkowska i Antonii Fijałkowski ze Studia Wokalnego DREAMS z Nowego Miasta Lubawskiego.

W kategorii solista 13-15 lat
I m-ce Karolina Zielińska - Kowalewo Pomorskie,
II m-ce Agata Misiak - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu,
III m-ce Jagoda Dymczyk - Miejskie Ośrodek Kultury w Lubawie.

Wyróżnienia: Katarzyn Popławska - Gimnazjum w Czernikowie, Julia Jeżewska - Centrum Muzyczne RIFF Toruń, Weronika Kołpacka - Zespół Szkół w Radominie.

W kategorii solista 16-21 lat 
I m-ce Julia Knak - Studio Piosenki Zbigniewa Poliszczuka w Grudziądzu,
II m-ce Natalia Majewska - Studium Wokalne przy Szkole Muzycznej w Chełmży,
II m-ce Oliwia Olęcka - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście Lubawskim.

Zespół:
I m-ce ZESPÓŁ DOBRO - Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie,
II m-ce ZESPÓŁ KAMERTON - Zespół Szkół w Bielicach,
III m-ce ZESPÓŁ WOKALNY GIMNAZJUM w Czernikowie.

Przepustkę do udziału w 15 Kujawsko-Pomorskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki "Debiut 2016" w Ciechocinku otrzymali: Monika Majewska i Jeremi Jakubowski ze Studia Piosenki Zbigniewa Poliszczuka z Grudziądza.

Grand Prix tegorocznego XXII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej powędrowało do Jeremiego Jakubowskiego ze Studia Piosenki Zbigniewa Poliszczuka z Grudziądza.

Wyniki festiwalu przedstawiła p. Barbara Niewidział - Dyrektor MGOK a nagrody wręczyli p. Ewa Bąk - Sekretarz Gminy, p. Jerzy Orłowski - Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Jerzy Koralewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz członkowie komisji festiwalu.

Z roku na rok rosnące zainteresowanie imprezą potwierdza, że festiwal zyskał renomę i stał się jednym z ważniejszych wydarzeń promujących młodych artystów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Sponsorami nagród XXII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej byli: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego, Firma PLASTICA Frydrychowo, Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim oraz p. Bogdan Michałowski.

 

festuwal_mlodziezowy_2016.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!