Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 17.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 71 rocznica zakończenia II wojny światowej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

71 rocznica zakończenia II wojny światowej Drukuj
Wpisał: Monika Sitniewska   
06.05.2016

pomnik_06_05_16_000.jpgW dniu 6 maja br. o godz. 12:00 mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego spotkali się w Parku im. 730-lecia Miasta, aby oddać hołd poległym w czasie II wojny światowej.

Wiązankę kwiatów w imieniu Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego złożyła Ilona Rybicka Doradca- Pełnomocnik Burmistrza Miasta, Ewa Bąk Sekretarz Gminy oraz Jerzy Orłowski Przewodniczący Rady Miejskiej.

Radni Rady Miejskiej, organizacje społeczne, zakłady pracy, szkoły oraz przedszkola przekazały datki na wsparcie renowacji kowalewskiego Pomnika Ofiar Wojny.

W uroczystości 71 rocznicy zakończenia II wojny światowej uczestniczyły sztandary: gminny, Związku Kombatantów oraz szkolne: Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie i Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski podziękował zebranym za udział w uroczystości oraz za przekazane datki.

pomnik_06_05_16_001.jpg
pomnik_06_05_16_002.jpg
pomnik_06_05_16_003.jpg
pomnik_06_05_16_004.jpg
pomnik_06_05_16_005.jpg
pomnik_06_05_16_006.jpg
pomnik_06_05_16_007.jpg
pomnik_06_05_16_008.jpg
pomnik_06_05_16_009.jpg
pomnik_06_05_16_010.jpg
pomnik_06_05_16_011.jpg
pomnik_06_05_16_012.jpg
pomnik_06_05_16_014.jpg
pomnik_06_05_16_015.jpg
pomnik_06_05_16_016.jpg
pomnik_06_05_16_017.jpg
pomnik_06_05_16_018.jpg
pomnik_06_05_16_019.jpg
 pomnik_06_05_16_013.jpg
pomnik_06_05_16_020.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!