Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Po raz kolejny uczestniczymy w projekcie "UMIEM PŁYWAĆ"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Po raz kolejny uczestniczymy w projekcie "UMIEM PŁYWAĆ" Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
11.05.2016
mini.jpgGmina Kowalewo Pom.  po raz kolejny jest beneficjentem projektu nauki pływania dla dzieci  klas I- III szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Jest to największy projekt z zakresu nauki pływania realizowany w Polsce w ramach akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki , koordynatorem którego jest  Kujawsko Pomorski Związek Pływacki. Projekt pod hasłem „UMIEM PŁYWAĆ" trwać będzie od  marca do czerwca 2016r.
W projekcie bierze udział  7 grup po 15 osób, razem 105 dzieci. 5 grup ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. oraz po jednej grupie ze Szkół Podstawowych w W. Rychnowie i Wielkiej Łące. Projekt obejmuje 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Każda grupa ma zajęcia jeden raz w tygodniu przez 90 minut.
 
Zajęcia odbywają się na krytej Pływalni w naszym mieście. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich dzieci. Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.
 
Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania",  stanowią atrakcyjną propozycję zdobywania umiejętności pływackich. Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.
 
Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływając na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Po ukończeniu projektu dzieci, które  nabędą podstawowe umiejętności pływania otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 
20151117_083839.jpg
 20151117_085254.jpg
 20160510_090958.jpg
 20151117_085410.jpg
 20160510_091101.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!