Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konkurs historyczny

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konkurs historyczny Drukuj
Wpisał: Biblioteka Publiczna   
14.05.2016

2.jpgKonkurs historyczny

DZIEJE KOWALEWA POMORSKIEGO I OKOLIC

„Kowalewo Pomorskie moja duma - moje miasto"

"Mała ojczyzna" to miasto, w którym żyjemy, to zachowywanie wartości, które należy aktualizować i przechowywać ponieważ inaczej zaginą. Aby rozbudzić zainteresowania naszą "Małą ojczyzną" Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim przygotowała już po raz XXII konkurs historyczny DZIEJE KOWALEWA POMORSKIEGO I OKOLIC, pn: „Kowalewo Pomorskie moja duma-moje miasto".

Założeniem konkursu było: pogłębianie wiedzy o historii   Kowalewa Pomorskiego i okolic,  rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących  z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystywania,  dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo regionu, poszanowanie kultury  oraz tradycji lokalnych, uczczenie  pamięci o osobach wybitnych i  zasłużonych dla miasta. Prace konkursowe miały charakter literacko-historyczny, zatem każdy z uczestników miał za zadanie zaprezentować pracę pisemną na jeden z wybranych tematów. Uczestnicy mieli do wyboru 4 tematy konkursowe.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 06.05.2016r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Konkurs skierowany był do  dzieci i młodzieży ze szkół  podstawowych i ponadpodstawowych (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Autorami prac mogli być wyłącznie mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Powołana komisja w składzie:

Pani Ewa Żuławska Kierownik WTZ Kowalewo Pomorskie,

Pani Alina Krystyniuk Bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim,

Pani Kamila Wojciechowska Bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim, 

przyznała następujące miejsca:

1.      Temat :Jestem przewodnikiem wycieczki po Kowalewie Pomorskim.

Wyróżnienie

Jakub Witkowski SP Kowalewo Pomorskie

2.      Historia Kowalewa Pomorskiego ukryta w baśniach i legendach.

I miejsce  Zuzanna Hejnowska Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim

II miejsce Kacper Lewandowski SP Wielka Łąka

III miejsce Martyna Boniecka SP Kowalewo Pomorskie

3.  Mój Honorowy Obywatel Kowalewa Pomorskiego.

I miejsce Dawid Oleś SP Kowalewo Pomorskie

II miejsce Dominik Kula ZS Kowalewo Pomorskie

III miejsce Krzysztof Szyczewski SP Kowalewo Pomorskie

4.  Historia mojej miejscowości widziana obiektywem aparatu.

wyróżnienie

Kacper Stankiewicz SP Kowalewo Pomorskie ,

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne oraz gadżety ufundowane przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

Ponadto komisja przyznała Kacprowi Stankiewiczowi i Dawidowi Oleś, za prace szczególnie godne uwagi, dodatkową nagrodę w postaci monografii Kowalewa Pomorskiego „Gmina Kowalewo Pomorskie. Tradycja i nowoczesność" ufundowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie pana Andrzeja Grabowskiego.

W ramach konkursu literacko-historycznego, odbył się również  konkurs plastyczny pn: „Kowalewo Pomorskie moja duma-moje miasto". Zadaniem uczestników było zaprezentowanie w formie plastycznej zabytków Kowalewa Pomorskiego. Udział  w nim wzięły  6-latki z  Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim, uczestnicy WTZ w Kowalewie Pomorskim i uczestnicy koła plastycznego działającego przy filii bibliotecznej  w  Wielkim Rychnowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki dla grupy, słodkości oraz książki.

Na zakończenie p. Ewa Żuławska odczytała  nagrodzone prace.

Warto dodać, iż wszystkie prace zostaną oprawione i udostępnione czytelnikom w Miejskiej Bibliotece w Kowalewie Pomorskim, a nagrodzone będą dodatkowo opublikowane pojedynczo w kolejnych numerach Gońca kowalewskiego.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie  za rok.

historia.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!