Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XIII sesja rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XIII sesja rady miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.05.2016

min.jpgNa kolejnej w tej kadencji sesji rady miejskiej odbytej 18 maja br. procedowano 5 projektów uchwał.

Dwie z nich dotyczyły oświaty. Radni ustalili tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne w szkołach i placówkach oświatowych na poziomie 24 godzin tygodniowo.

W gminie Kowalewo Pomorskie w obecnym roku szkolnym jest 7 nauczycieli, którzy wspierają nauczyciela głównego, mającego lekcję w klasie integracyjnej. Ustawodawca pozostawił w gestii organu prowadzącego (samorządu) ustalenie pensum nauczyciela współorganizującego. Mogło ono wynosić nawet 40 godzin tygodniowo.

 Od kilku lat sytuacja finansowania oświaty pogarsza się. Bardzo mocny spadek liczby uczniów (24% w gimnazjum i 16% w szkołach podstawowych) ma odzwierciedlenie w wielkości otrzymywanej subwencji oświatowej oraz w spadku liczby godzin lekcyjnych. Konsekwencją tego jest brak godzin dla nauczycieli. Po dogłębnej analizie i czterokrotnych konsultacjach ze związkami zawodowymi zaproponowałem Wysokiej Radzie pensum na poziomie 24 godzin. Jako samorządowiec z nadzieją wsłuchuje się w zapowiedzi ministerstwa oświaty o przejęciu przez nich obowiązku ustalania pensum dla tej i innych grup zawodowych (m.in. logopeda, pedagog, psycholog)- podkreślał na sesji Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Obecni na sesji przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli: z NSZZ Solidarność prezes Jerzy Wiśniewski i członek Elżbieta Kuciak Olszewska oraz z ZNP prezes Ewa Nowakowska i członek Jacek Olszewski oklaskami przyjęli ustanowioną jednogłośnie stawkę. Zabierając głos oboje przewodniczący podziękowali radnym za wyrozumiałość dla trudnej pracy nauczyciela. Do podziękowań przyłączyli się obecni na sesji dyrektorzy placówek oświatowych.

Uchwałą określono również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie,

Radni uchwalili nowy statut gminy Kowalewo Pomorskie oraz statuty 23 sołectw i dwóch komitetów osiedlowych. Statuty te uaktualniono i przystosowano do obowiązujących ustaw i przepisów. Wiele procedur uszczegółowiono np. wybory władz sołeckich. Statuty te były prawie rok konsultowane ze społeczeństwem.

Na sesji podjęto również uchwałę o przystąpieniu samorządu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten pozwoli na sięgnięcie po większe środki unijne na projekty podnoszące poziom społeczny i gospodarczy mieszkańców, skierowanych szczególnie na osoby defaworyzowane.

 

 img_5961.jpg
 img_5962.jpg
 img_5963.jpg
 img_5964.jpg
 img_5966.jpg
 img_5969.jpg
 img_5971.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!