Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow ,,Król Ortografii"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

,,Król Ortografii" Drukuj
Wpisał: Organizator konkursu - Grażyna Zacharek   
23.05.2016

1.jpgGminny konkurs ortograficzny dla klas II  i  III

,,Król Ortografii"

 w roku szkolnym 2015/2016

Dnia 11.05.2016 r. odbyła się  dwudziesta pierwsza edycja Gminnego Konkursu ,,Król Ortografii". Wzięło w niej udział 15 uczniów z klas drugich i 14 uczniów z klas trzecich reprezentujących szkoły podstawowe z  Pluskowęs, Wielkiej Łąki, Wielkiego Rychnowa i oczywiście Kowalewa Pomorskiego.  Dyrektor  Szkoły pan Benedykt  Mroziński powitał przybyłych  gości: rodziców, nauczycieli, a szczególnie uczestników  tegorocznego konkursu. Podkreślił,  jak ważna jest znajomość zasad ortografii na co dzień. Następnie oficjalnie otworzył kopertę z tekstami dyktand. Pani Grażyna Zacharek zapoznała uczniów z przebiegiem konkursu. W skład komisji nadzorującej przebieg  i sprawdzanie prac konkursowych weszli: p. Jadwiga Ciechacka, p. Jolanta Cierniakowska,  p. Małgorzata Szczepańska - Zillmann, p. Krystyna Szefler i p. Grażyna   Zacharek.

Po wnikliwej analizie poprawności napisanych dyktand wyłoniono zwycięzców. W klasach drugich na  I miejscu uplasowała się Aleksandra Dulka, II miejsce zajęła Kamila Elminowska, a III - Kacper Nadworny.  Wyróżnienie przyznano Hubertowi Rogowskiemu. W klasach drugich do konkursu przystąpili uczniowie, który rozpoczęli naukę w szkole w wieku 6 i 7 lat. Szczególne uznanie należy się dzieciom młodszym za wytrwałość w nauce i rywalizowanie ze starszymi o rok koleżankami i kolegami. W związku z tym komisja konkursowa postanowiła przyznać jeszcze jedną nagrodę - dla najlepszego ortografiaka wyłonionego spośród dzieci młodszych. Otrzyma ją Zuzanna Salach. Wszyscy uczniowie są reprezentantami Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom.

Kró1em Ortografii klas trzecich został Tomasz Szyszko. Na drugim miejscu uplasowała się Alicja Fordońska. Trzecie miejsce przypadło Dominikowi Hinzowi, a wyróżnienie otrzymał Paweł Panak.  Wszyscy uczniowie  reprezentują naszą szkołę.

Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu wspaniałej znajomości zasad pisowni języka polskiego. Życzę, aby zamiłowanie do czytania książek pozostało wśród uczniów na zawsze.   Gratuluję nauczycielom i rodzicom dzieci. Składam serdeczne podziękowania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. panu Benedyktowi Mrozińskiemu za ufundowanie nagród dla zwycięzców. Serdeczne dziękuję firmie Plastica Sp. z o.o. oraz Bankowi Spółdzielczemu w Kowalewie Pom. za sponsorowanie upominków, słodkości oraz dyplomów dla każdego uczestnika konkursu.

 

Organizator konkursu - Grażyna Zacharek

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!