Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konsultacje projektu GPR Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 - 2023

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konsultacje projektu GPR Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 - 2023 Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
27.05.2016
herb_small.jpgSzanowni Państwo,

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 - 2023, a także projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i  Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 - 2023.

Konsultacje potrwają od 27 maja 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r. W tym czasie zapraszamy do składania uwag i opinii pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście.

Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać:

  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie (na holu urzędu zostanie wystawiona urna w celu złożenia formularzy).

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1,  

87- 410 Kowalewo Pomorskie.

Uwagi i pytania prosimy kierować do p. Magdaleny Gadomskiej:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Ref. Techniczno-Inwestycyjny i  Gospodarki Gruntami, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, (biuro na parterze),

  • telefonicznie pod nr tel.: 56 684 10 24,

  • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

Materiały tj. projekt programu rewitalizacji, projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej, dostępne są również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Załaczniki: 

  1. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2020.
  2. Formularz konsultacji społecznych dotyczący projektu GPR-u.
  3. Mapy (Kowalewo Pomorskie , Chełmoniec , Mariany , Piątkowo , Srebrniki).
  4. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (łącznie z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji oraz formularzem zgłoszeniowym na członka Komitetu Rewitalizacji). 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!