Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nasi uczniowie mają dużą świadomość ekologiczną.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nasi uczniowie mają dużą świadomość ekologiczną. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.06.2016

img_6272.jpgNasi uczniowie mają dużą świadomość ekologiczną, czyli podsumowanie konkursu

pn. "Ekowypady za elektroodpady"

W czasie Dni Kowalewa w dniu 4 czerwca br. organizatorzy podsumowali konkurs ekologiczny „Ekowypady ze elektroodpady".

 

Była to jego I edycja. Celem konkursu było kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie trwałych nawyków segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych ze strumienia odpadów komunalnych. Deklaracje udziału złożyły 4 podstawówki i gimnazjum.

W trakcie trwania zmagań łącznie zebrano 4974 sztuki elektroodpadów, 907 kg nakrętek oraz 700 kg baterii. W akcję zaangażowali się nie tylko uczniowie, ich rodzice, młodzież i grono pedagogiczne, ale także krewni i znajomi uczniów oraz lokalna społeczność. W każdej ze szkół wyznaczono szkolnego koordynatora, który kierował całością działań związanych z prawidłowym przebiegiem akcji. Komisja konkursowa na podstawie dokumentów przekazanych przez koordynatorów dokonała przeliczenia punktów za zebrane odpady na ogólna liczbę uczniów szkoły i na tej podstawie wyłoniła laureatów.

Łączna pula nagród wyniosła 7500,00 zł. Ich fundatorami są: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W I edycji postanowiono nagrodzić wszystkich uczestników.

Zgodnie z regulaminem  zwycięska szkoła otrzymała 4.000,00 zł na realizację wycieczki dla uczniów o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym. Za II miejsce ufundowano nagrodę  w wysokości 1.500,00 zł na realizację przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, a za III miejsce w wys. 1.000,00 zł na realizację wycieczki do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu.

Ze względu na duże zaangażowanie uczniów oraz grona pedagogicznego organizatorzy konkursu postanowili przyznać także wyróżnienia po 500,00 zł dla szkół.  

Dziękujemy uczestnikom konkursu, rodzicom, nauczycielom, sponsorom oraz osobom zaangażowanym w organizację zbiórki odpadów. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Planujemy rozszerzenie konkursu i zaproszenie do współpracy przedszkoli. Przecież od najmłodszych lat powinniśmy wyrabiać u dzieci świadomość ekologiczną. Jesteśmy czystą gminą. System zbierania odpadów bardzo dobrze funkcjonuje- podkreślał wręczając nagrody Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Nagrody dla szkół wraz z dyplomami i podziękowaniami dla koordynatorów wręczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i przedstawiciel firmy Ekosystem Ryszard Lewalski.

I miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach z wynikiem 384 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrała dyrektor Renata Kałużą, szkolny koordynator Małgorzata Gutowska wraz z przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego Pauliną Matczak. Na ręce ucznia Damiana  Pawlewicz prezes Ryszard Lewalski przekazał również plecak ze sportowym wyposażeniem.  

II miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące z wynikiem 64 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrała dyrektor Danuta Drożdża, szkolny koordynator Kinga Szczepanowska wraz z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Kacprem Lewandowskim.  

III miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie z wynikiem 51 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrała dyrektor Elżbieta Arbart, szkolny koordynator Marzanna Czerw wraz z zastępcę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Zuzanną Kiżewską.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały 2 szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim z wynikiem 35 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrał dyrektor Benedykt Mroziński, szkolny koordynator Elżbieta Kuciak Olszewska wraz z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego - Stanisławem Grzegórskim.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim z wynikiem 36 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrała dyrektor Renata Faluta Kaszubowska, szkolni koordynatorzy: Joanna Zwolińska i Julia Idziak oraz  przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Jakub Barański.
img_6264.jpg
 img_6265.jpg
 img_6267.jpg
 img_6268.jpg
 img_6269.jpg
 img_6270.jpg
 img_6272.jpg
 img_6273.jpg
 img_6279.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!