Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nasi uczniowie mają dużą świadomość ekologiczną.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nasi uczniowie mają dużą świadomość ekologiczną. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.06.2016

img_6272.jpgNasi uczniowie mają dużą świadomość ekologiczną, czyli podsumowanie konkursu

pn. "Ekowypady za elektroodpady"

W czasie Dni Kowalewa w dniu 4 czerwca br. organizatorzy podsumowali konkurs ekologiczny „Ekowypady ze elektroodpady".

 

Była to jego I edycja. Celem konkursu było kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie trwałych nawyków segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych ze strumienia odpadów komunalnych. Deklaracje udziału złożyły 4 podstawówki i gimnazjum.

W trakcie trwania zmagań łącznie zebrano 4974 sztuki elektroodpadów, 907 kg nakrętek oraz 700 kg baterii. W akcję zaangażowali się nie tylko uczniowie, ich rodzice, młodzież i grono pedagogiczne, ale także krewni i znajomi uczniów oraz lokalna społeczność. W każdej ze szkół wyznaczono szkolnego koordynatora, który kierował całością działań związanych z prawidłowym przebiegiem akcji. Komisja konkursowa na podstawie dokumentów przekazanych przez koordynatorów dokonała przeliczenia punktów za zebrane odpady na ogólna liczbę uczniów szkoły i na tej podstawie wyłoniła laureatów.

Łączna pula nagród wyniosła 7500,00 zł. Ich fundatorami są: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem z siedzibą w Wąbrzeźnie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W I edycji postanowiono nagrodzić wszystkich uczestników.

Zgodnie z regulaminem  zwycięska szkoła otrzymała 4.000,00 zł na realizację wycieczki dla uczniów o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym. Za II miejsce ufundowano nagrodę  w wysokości 1.500,00 zł na realizację przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, a za III miejsce w wys. 1.000,00 zł na realizację wycieczki do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu.

Ze względu na duże zaangażowanie uczniów oraz grona pedagogicznego organizatorzy konkursu postanowili przyznać także wyróżnienia po 500,00 zł dla szkół.  

Dziękujemy uczestnikom konkursu, rodzicom, nauczycielom, sponsorom oraz osobom zaangażowanym w organizację zbiórki odpadów. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Planujemy rozszerzenie konkursu i zaproszenie do współpracy przedszkoli. Przecież od najmłodszych lat powinniśmy wyrabiać u dzieci świadomość ekologiczną. Jesteśmy czystą gminą. System zbierania odpadów bardzo dobrze funkcjonuje- podkreślał wręczając nagrody Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Nagrody dla szkół wraz z dyplomami i podziękowaniami dla koordynatorów wręczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i przedstawiciel firmy Ekosystem Ryszard Lewalski.

I miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach z wynikiem 384 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrała dyrektor Renata Kałużą, szkolny koordynator Małgorzata Gutowska wraz z przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego Pauliną Matczak. Na ręce ucznia Damiana  Pawlewicz prezes Ryszard Lewalski przekazał również plecak ze sportowym wyposażeniem.  

II miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące z wynikiem 64 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrała dyrektor Danuta Drożdża, szkolny koordynator Kinga Szczepanowska wraz z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Kacprem Lewandowskim.  

III miejsce w konkursie zajęła Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie z wynikiem 51 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrała dyrektor Elżbieta Arbart, szkolny koordynator Marzanna Czerw wraz z zastępcę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Zuzanną Kiżewską.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały 2 szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim z wynikiem 35 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrał dyrektor Benedykt Mroziński, szkolny koordynator Elżbieta Kuciak Olszewska wraz z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego - Stanisławem Grzegórskim.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim z wynikiem 36 punktów w przeliczeniu na ucznia szkoły. Nagrodę odebrała dyrektor Renata Faluta Kaszubowska, szkolni koordynatorzy: Joanna Zwolińska i Julia Idziak oraz  przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Jakub Barański.
img_6264.jpg
 img_6265.jpg
 img_6267.jpg
 img_6268.jpg
 img_6269.jpg
 img_6270.jpg
 img_6272.jpg
 img_6273.jpg
 img_6279.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!