Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 60 lat Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

60 lat Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.06.2016
osp_srebrniki_60lecie_11.06_66.jpgJednostka OSP Srebrniki świętowała w dniu 11 czerwca br. 60-lecie swojego istnienia. Jubileusz zainaugurowała msza święta koncelebrowana prze ks. Kanonika Wojciecha Ostoję Lniskiego i kapelana strażackiego ks. Marka Wysockiego.

Prezes jednostki Jerzy Behrendt wraz z druhami ochotnikami zaprosili na obchody Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego - prezesa Zarządu MG OSP, Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Orłowskiego, Przewodniczącą Rady Powiatu Maria Wiśniewska, zastępca Komendanta PSP Piotr Wiśniewski oraz prezesi i naczelnicy wszystkich 13 jednostek OSP.

Uczestnicy w towarzystwie 10 sztandarów strażackich i z gminnym na czele przeszli na teren remizy strażackiej, gdzie kontynuowano obchody.

Z okazji jubileuszu dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Historię jednostki odczytał druh Jan Węgierski. Prezes Jerzy Behrendt poinformował, że żyje jeszcze dwóch ojców założycieli OSP Srebrniki. Przypomniał obchody 50-lecia, kiedy to jednostka dokonała rozwinięcia sztandaru.

Składając druhom życzenia Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za stanie na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności, za angażowanie się w codzienne życie, udział w wydarzeniach kulturalnych i religijnych. Zachęcał do poszerzania swoich szeregów o młodszych mieszkańców.

Jubileusz to również okazja do wręczenia okolicznościowych odznaczeń aktywnym działaczom. SrebrneMedale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Druh Behrendt Jerzy, Druh Działdowski Bogdan, Druh Falkiewicz Zbigniew, Druh Karpiński Andrzej, Druh Kiżewski Marek, Druh Nowak Zenon, Druh Tosnowiec Bogdan, Druh Tosnowiec Franciszek oraz Druh Węgierski Jan. Brązowe Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Druh Krempuła Leszek, Druh Lewandowski Waldemar i Druh Włodarski Jacek.

Odznakę „Strażak wzorowy" otrzymali: Druh Bering Dawid, Druh Falkiewicz Michał, Druh Montewski Andrzej i Druh Wojciechowski Paweł.

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kowalewie Pom. nadało Odznakę „Za wysługę lat" za 60 lat służby dla druha Działdowskiego Józefa.

Z okazji jubileuszu powstała kronika, do której każdy chętnie się wpisywał. Druhom z OSP Srebrniki w pracach porządkowych pomagała sąsiednia jednostka OSP Sierakowo.
 
 
osp_srebrniki_60lecie_11.06_3.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_16.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_18.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_24.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_25.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_26.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_27.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_33.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_36.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_48.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_52.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_55.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_57.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_60.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_62.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_64.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_66.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_68.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_69.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_74.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_78.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_80.jpg
 osp_srebrniki_60lecie_11.06_84.jpg
 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!