Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja w zakresie wycinki drzewa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja w zakresie wycinki drzewa Drukuj
Wpisał: Katarzyna Frasunkiewicz   
14.06.2016

W związku z przeprowadzoną wycinka drzewa na ul. Toruńskiej, która wzbudza dyskusję wśród mieszkańców Kowalewa Pomorskiego uprzejmie informuję, że na jego usunięcie była wydana decyzja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

Czynności administracyjne były podjęte na wniosek okolicznych mieszkańców, ze względu na jego zły stan fitosanitarny. W trakcie oględzin stwierdzono suche gałęzie oraz duże ubytki
w korze pnia. Stwarzało to realne zagrożenie dla pobliskich budynków oraz osób poruszających się w jego okolicy.


E.Jasińska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!