Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja w zakresie wycinki drzewa

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja w zakresie wycinki drzewa Drukuj
Wpisał: Katarzyna Frasunkiewicz   
14.06.2016

W związku z przeprowadzoną wycinka drzewa na ul. Toruńskiej, która wzbudza dyskusję wśród mieszkańców Kowalewa Pomorskiego uprzejmie informuję, że na jego usunięcie była wydana decyzja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

Czynności administracyjne były podjęte na wniosek okolicznych mieszkańców, ze względu na jego zły stan fitosanitarny. W trakcie oględzin stwierdzono suche gałęzie oraz duże ubytki
w korze pnia. Stwarzało to realne zagrożenie dla pobliskich budynków oraz osób poruszających się w jego okolicy.


E.Jasińska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!