Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Apel do właścicieli czworonogów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Apel do właścicieli czworonogów Drukuj
Wpisał: Monika Sitniewska   
16.06.2016

W związku z sygnałami napływającymi do Urzędu Miejskiego w Kowalewo Pomorskim w sprawie wyprowadzania psów na tereny obiektów sportowych oraz placów zabaw, uprasza się właścicieli czworonogów o zachowanie większej rozwagi przy wyborze miejsc, w których ich pupile załatwiają potrzeby fizjologiczne.

Place zabaw, boiska oraz inne obiekty sportowe to miejsca, w których bawią się i przebywają dzieci oraz młodzież. Zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta stanowią przykrą uciążliwość dla mieszkańców gminy oraz negatywnie wpływają na wizerunek otoczenia.

Przypominamy, iż na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętego uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 roku, właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Ponadto, właścicielom i opiekunom zwierząt zakazuje się wyprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, skwerów, boisk szkolnych i sportowych, piaskownic dla dzieci oraz na inne tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!