Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XI Zjazd druhów ochotników w Kowalewie Pom.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XI Zjazd druhów ochotników w Kowalewie Pom. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.06.2016
xi_zjazd_straz_18_06_16_00.jpgW dniu 18 czerwca br. w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury odbył się XI Zjazd Strażacki oddz. Miejsko- Gminnego Zw. OSP RP w Kowalewie Pomorskim. Miał on na celu udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wyłonienie nowego. Zjazd to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego strażaka ochotnika. Oprawa uroczystości jest bardzo podniosła i zgodna z krajowym regulaminem Zw. OSP RP.
Tak było i tym razem. Na początku dokonano uroczystego wprowadzenia sztandaru gminy. W uroczystości nie mogło zabraknąć wszystkich 11 sztandarów strażackich, samochodów bojowych oraz odśpiewania hymnu państwowego i strażackiego. Chwilą ciszy uczczono pamięć 16 druhów, którzy odeszli w tej kadencji.

Podsumowując 5-cio letnią pracę ustępującego Zarządu można stwierdzić, że dobrze kierował pracą 13 jednostek OSP w gminie Kowalewo Pom. W tym czasie członkowie uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych wszystkich jednostek OSP, reprezentowali gminę w strukturach powiatowych i wojewódzkich. Prezes ustępującego Zarządu druh Andrzej Grabowski podziękował za współpracę na rzecz zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. Podkreślił jak ważne jest odpowiednie wyposażenie i przeszkolenie strażaków. Nie można narażać w akcjach także własnego życia.

W minionej kadencji jednostki wyjeżdżały 655 razy do różnych zdarzeń, nierzadko poza teren gminy (w X kadencji było to 483 razy). Koszty przeprowadzenia inwestycji i funkcjonowania jednostek to ponad 700tys. Wśród najpoważniejszych inwestycji można wymienić m.in. zakup samochodu strażackiego do OSP Mlewo, nowy garaż i wieża dla OSP W. Rychnowo, remonty w Marianach, doposażenie dla OSP Kowalewo, OSP Pluskowęsy, OSP Lipienica. Na długo w naszej pamięci pozostaną jubileuszowe uroczystości, próbny alarm bojowy, ćwiczenia w Plastice i zawody strzeleckie dla strażaków. W tym czasie trzy jednostki zyskały sztandary- wyliczał prezes Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.

Jednostki OSP z gminy Kowalewo Pomorskie to nie tylko walka o mienie i życie ludzi. To także angażowanie się w rozwój kulturalny wsi, organizacja festynów, oprawa świąt religijnych, a nawet pomoc humanitarną dla poszkodowanych w wypadkach losowych.

Uczestniczący w uroczystościach poseł i jednocześnie wiceprezes zarządu wojewódzkiego OSP dh Zbigniew Sosnowski był pod olbrzymim wrażeniem profesjonalnego przygotowania zjazdu. Podziękował za szczególne uhonorowanie wieku i zasług druhów seniorów poprzez zaproszenie ich na zjazd jak i za pełne umundurowanie uczestników zjazdu.

Tradycją stało się już, że przed każdymi wyborami parlamentarnymi niektóre ugrupowania polityczne przypominają sobie o strażakach ochotnikach. Składają obietnice, często bez pokrycia. Obecnie proponowane zmiany spowodują podział środków dla OSP na szczeblach PSP. Spowoduje to osłabienie struktur powiatowych i wojewódzkich, które scalają działalność jednostek, organizują zawody, przeglądy orkiestr dętych, szkolenia. Problemem nierozwiązanym od lat jest stan pojazdów ochotników. Samochody bojowe wycofywane ze struktur państwowych (policja straż pożarna) nie zawsze trafiają do jednostek OSP. Dopłaty do zakupu nowych samochodów stoją pod znakiem zapytania. W gminie Kowalewo Pomorskie na 11 tysięcy mieszkańców jest aż 12 jednostek. Jest to dużo. Każda z nich musi być odpowiednio wyposażona, a druhowie przeszkoleni. Gratuluję samorządowi i panu burmistrzowi, że zawsze w budżecie gminy znajdują się środki na ten cel. - podkreślał poseł dh Zbigniew Sosnowski.

Do życzeń i gratulacji przyłączył się komendant powiatowy PSP Paweł Warlikowski, kapelan Marek Wysocki, radni i sołtysi.

Wśród wytypowanych przez poszczególne jednostki OSP delegatów wybrano 21-o osobowy Zarząd, który będzie pracował przez kolejne 5 lat. Ponownie wybrali druha Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Miasta na prezesa związku. Wspierać go będzie prezydium w osobach: trzech wiceprezesów: Jerzy Behrendt (ds. programowych), Piotr Strzelecki (ds. operacyjno- technicznych) Karolina Kowalska (ds. młodzieży oraz drużyn żeńskich) oraz skarbnik Edyta Jasińska, sekretarz Ryszard Świętalski i komendant Janusz Kalinowski oraz pozostali członkowie zarządu: Ireneusz Bazanowski, Michał Bąk, Waldemar Błach, Jan Fiedorek, Przemysław Lewandowski, Jerzy Orłowski, Jerzy Wilmanowicz, Zdzisław Wójcik, Tomasz Wójec, Roman Zieliński + 1 wakat. Komisja Rewizyjna to Piotr Sęk (przewodniczący), Marcin Dunajski (zastępca) i Czesław Parda (sekretarz).

Wybrano także 6 delegatów na zjazd powiatowy. Będą to: A. Grabowski, P. Strzelecki, R. Świętalski, J. Behrendt, P. Sęk i Waldemar Błach.

W czasie zjazdu wręczono dh. Henrykowi Wójec z OSP Mariany najwyższe strażackie odznaczenie czyli Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (założyciela struktur strażackich). Życzenia i gratulacje oprócz druhów złożyła również sołtys Marian Monika Piróg.

Na wniosek prezesa OSP Wielkie Rychnowo dyplomami uhonorowano strażaków z tej jednostki, którzy uczestniczyli w styczniowej akcji gaszenia butli gazowych, które wybuchły w czasie zderzenia się samochodu z pociągiem. Wyróżniono druhów: Piotra Sęka, Ryszarda Pawlikowskiego, Pawła Zielaskowskiego, Krzysztofa Flosińskiego i Łukasza Flosińskiego.

Dokonano również rozstrzygnięcia gminnego konkursu „Nasi dzielni strażacy", którego celem była popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, uświadomienie zagrożeń oraz naukę właściwego zachowania. Na konkurs wpłynęły 204 prace. Komisja wyróżniła 41 z nich w czterech kategoriach wiekowych. Na zjeździe wręczono nagrody za pierwsze trzy miejsca. Wyróżnienia wręczone będą na apelach szkolnych.

Kategoria Przedszkola: Im. Julia Kubiak, IIm Zofia Zamorska, IIIm Marta Belzyt

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. I-III: Im Julia Chmielewicz i Olga Górna, IIm. Filip Witkowski, Maksym Jaroszewicz i Natalia Tomaszewska, IIIm. Antonii Niewczyk, Anna Cyrwus i Alicja Regulska

Kategoria Szkoła Podstawowa kl. IV-VI: Im Zuzanna Gutowska, IIm Oliwia Bukowska, IIIm Maja Humięcka

Kategoria gimnazjum: Im. Julia Sadowska, IIm Weronika Dyndesz, IIIm Aleksandra Łabich,

Na terenie gminy Kowalewo Pomorskie działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
jednostka - OSP Pruska Łąka przeobraziła się w jednostki prewencyjne, zajmuje się jedynie działalnością organizacyjno - gospodarczą, prewencyjną, kulturalno - wychowawczą oraz pracami użytecznymi na rzecz społeczności lokalnej. 11 jednostek wyposażonych jest w samochody bojowe. 2 jednostki tj. OSP Kowalewo Pomorskie oraz OSP Wielkie Rychnowo wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Tematowi ochrony przeciwpożarowej jest poświęcona również jedna sesja Rady Miejskiej w kadencji. Każdego roku strażacy świętują Św. Floriana oraz sprawdzają swoje umiejętności w zawodach - sportowo- pożarniczych. Druhom ochotnikom gratulujemy i życzymy spokojnej pracy oraz jak najmniej wyjazdów do pożarów i innych zdarzeń.

Wszystkie jednostki zrzeszają 376 członków zwyczajnych, w tym 17 członków honorowych oraz 17 członków wspierających. Przy jednostkach działa 5 drużyn młodzieżowych skupiających 48 członków, są również 2 drużyny żeńskie oraz orkiestra dęta działająca przy jednostce OSP Wielkie Rychnowo.

UROCZYSTOŚCI minionej kadencji: 85-lecie OSP Mlewo, 85-lecie OSP Kiełpiny, 60-lecie OSP Pluskowęsy, 100-lecie OSP Wielkie Rychnowo, 90-lecie OSP Chełmoniec i 80-lecie OSP Lipienica. W okresie 2011-2015 łącznie wyjeżdżano 655 razy. Najwięcej OSP Kowalewo - 302 i OSP Wielkie Rychnowo 291. Za nimi uplasowali się: OSP Pluskowęsy 21, OSP Mlewo- 20, OSP Sierakowo- 8, OSP Srebrniki -6, OSP Lipienica- 4, OSP Mariany -2, OSP Chełmoniec -1.

xi_zjazd_straz_18_06_16_01.jpg

 xi_zjazd_straz_18_06_16_02.jpg
xi_zjazd_straz_18_06_16_03.jpg
xi_zjazd_straz_18_06_16_04.jpg
xi_zjazd_straz_18_06_16_05.jpg
 xi_zjazd_straz_18_06_16_06.jpg
xi_zjazd_straz_18_06_16_07.jpg
xi_zjazd_straz_18_06_16_08.jpg
 xi_zjazd_straz_18_06_16_09.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_001.jpg
xi_zjazd_straz2_18_06_16_002.jpg
xi_zjazd_straz2_18_06_16_003.jpg
xi_zjazd_straz2_18_06_16_004.jpg
xi_zjazd_straz2_18_06_16_005.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_006.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_007.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_008.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_009.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_010.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_011.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_012.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_013.jpg
 xi_zjazd_straz2_18_06_16_014.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_001.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_002.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_003.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_004.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_005.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_006.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_007.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_008.jpg
xi_zjazd_straz3_18_06_16_009.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_010.jpg
 xi_zjazd_straz3_18_06_16_011.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!