Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zespół pracuje zespołowo

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zespół pracuje zespołowo Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.06.2016
dsc_0214.jpgJuż czwarty raz w tym roku zebrał się Zespół Horyzontalny. Posiedzeniu w dniu 20 czerwca przewodniczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Zespół został powołany przez burmistrza na mocy zarządzenia w kwietniu 2015r.

(skład zespołu tutaj)

http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/38zarzadzenie_56_15.pdf

Jego głównym celem jest maksymalne wykorzystanie możliwości pozyskania środków unijnych dostępnych dla naszego samorządu. Są to środki w ramach ZIT, RPO, PROW, Lider+ czy POIŚ.

Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego Bożena Rymanowska wspólnie ze swoim zespołem: Magdaleną Gadomską i Małgorzatą Dębińską przedstawiły zaangażowanie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR). Pod kątem tego Programu jak i Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) złożone zostały przez jednostki samorządowe fiszki projektowe zawierające propozycje zadań do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych. Zadania te musza być ujęte w obu dokumentach. Jest to bezwzględny wymóg instytucji zarządzającej (urząd marszałkowski). Już od II półrocza 2016r. przewidywane są pierwsze nabory. Kumulacja ich nastąpić ma w roku 2017. Praktycznie do końca 2018 powinny być przeprowadzone wszystkie nabory, aby znać wielkość ewentualnych oszczędności na kolejne konkursy.

Realizacja nowego budżetu unijnego trwa od 2014r. Za nami ponad dwa i pół roku przygotowywania procedur i dokumentacji. Już teraz widzimy, że sięgnięcie po środki będzie bardzo trudne. Wymagać będzie olbrzymiego zaangażowania, wiedzy i wytrwałości. Pieniądze są większe, ale w większości naznaczone i skierowane na gospodarkę i innowacyjność. O środki na drogi, budowę świetlic czy na festyny nie mamy co liczyć. Każda gminna jednostka budżetowa (szkoły, opieka społeczna, spółka komunalna i dom kultury) mają możliwość wykazania swojej operatywności. Patrząc po minionej perspektywie liczę, że te starania będą równie skuteczne- na spotkaniu podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 

dsc_0213.jpg
 dsc_0214.jpg
 dsc_0215.jpg
 dsc_0218.jpg
 dsc_0220.jpg
 dsc_0221.jpg
 dsc_0222.jpg
 dsc_0223.jpg
 dsc_0224.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!