Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zespół pracuje zespołowo

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zespół pracuje zespołowo Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.06.2016
dsc_0214.jpgJuż czwarty raz w tym roku zebrał się Zespół Horyzontalny. Posiedzeniu w dniu 20 czerwca przewodniczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Zespół został powołany przez burmistrza na mocy zarządzenia w kwietniu 2015r.

(skład zespołu tutaj)

http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/38zarzadzenie_56_15.pdf

Jego głównym celem jest maksymalne wykorzystanie możliwości pozyskania środków unijnych dostępnych dla naszego samorządu. Są to środki w ramach ZIT, RPO, PROW, Lider+ czy POIŚ.

Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego Bożena Rymanowska wspólnie ze swoim zespołem: Magdaleną Gadomską i Małgorzatą Dębińską przedstawiły zaangażowanie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR). Pod kątem tego Programu jak i Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) złożone zostały przez jednostki samorządowe fiszki projektowe zawierające propozycje zadań do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych. Zadania te musza być ujęte w obu dokumentach. Jest to bezwzględny wymóg instytucji zarządzającej (urząd marszałkowski). Już od II półrocza 2016r. przewidywane są pierwsze nabory. Kumulacja ich nastąpić ma w roku 2017. Praktycznie do końca 2018 powinny być przeprowadzone wszystkie nabory, aby znać wielkość ewentualnych oszczędności na kolejne konkursy.

Realizacja nowego budżetu unijnego trwa od 2014r. Za nami ponad dwa i pół roku przygotowywania procedur i dokumentacji. Już teraz widzimy, że sięgnięcie po środki będzie bardzo trudne. Wymagać będzie olbrzymiego zaangażowania, wiedzy i wytrwałości. Pieniądze są większe, ale w większości naznaczone i skierowane na gospodarkę i innowacyjność. O środki na drogi, budowę świetlic czy na festyny nie mamy co liczyć. Każda gminna jednostka budżetowa (szkoły, opieka społeczna, spółka komunalna i dom kultury) mają możliwość wykazania swojej operatywności. Patrząc po minionej perspektywie liczę, że te starania będą równie skuteczne- na spotkaniu podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 

dsc_0213.jpg
 dsc_0214.jpg
 dsc_0215.jpg
 dsc_0218.jpg
 dsc_0220.jpg
 dsc_0221.jpg
 dsc_0222.jpg
 dsc_0223.jpg
 dsc_0224.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!