Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ważna informacja dla rolników!!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ważna informacja dla rolników!!! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
24.06.2016
Zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego informujemy, że według obecnie obowiązujących przepisów, dopiero po ujęciu danej gminy w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako dotkniętej niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - suszą, można wystąpić z wnioskiem o powołanie stosownej komisji.
Podstawę do wydania obwieszczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w kolejnych sześciodekadowych okresach, nadal stanowią raporty publikowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zagrożenie suszą na poziomie gminy można na bieżąco obserwować na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0405043/
Po spełnieniu w/w warunków zostaną podjęte niezbędne działania w celu powołania komisji ds. szacowania strat.

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Ewidencji Gospodarczej
/-/ mgr Edyta Jasińska
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!