Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ważna informacja dla rolników!!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ważna informacja dla rolników!!! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
24.06.2016
Zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego informujemy, że według obecnie obowiązujących przepisów, dopiero po ujęciu danej gminy w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako dotkniętej niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - suszą, można wystąpić z wnioskiem o powołanie stosownej komisji.
Podstawę do wydania obwieszczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w kolejnych sześciodekadowych okresach, nadal stanowią raporty publikowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zagrożenie suszą na poziomie gminy można na bieżąco obserwować na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0405043/
Po spełnieniu w/w warunków zostaną podjęte niezbędne działania w celu powołania komisji ds. szacowania strat.

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Ewidencji Gospodarczej
/-/ mgr Edyta Jasińska
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!