Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Godziny pracy punktu.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Godziny pracy punktu. Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
28.06.2016
Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
 
 
LIPIEC

11.07.2016r. (poniedziałek) w godzinach 13.00 - 17.00
18.07.2016r. (poniedziałek) w godzinach 9.00 - 13.00
22.07.2016r. (piątek) w godzinach 9.00 - 13.00
28.07.2016r. (czwartek) w godzinach 9.00 - 13.00

 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Edyta Jasińska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny prowadzony jest po adresem:
Plac Wolności 3, 87 - 410 Kowalewo Pomorskie (budynek MGOPS w Kowalewie Pomorskim).

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!