Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja absolutoryjna z nadwyżką budżetową.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja absolutoryjna z nadwyżką budżetową. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2016
img_7652.jpgRadni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na sesji absolutoryjnej w dniu 29 czerwca br. jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2015. Przy jednym głosie sprzeciwu udzielono również burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu absolutorium za miniony rok. Tematem przewodnim sesji oprócz sprawozdania z realizacji planu zamierzeń (budżetu) na rok miniony, które złożył Burmistrz było również podsumowanie kolejnej edycji konkursu ekologicznego „Piękna Gmina".

Przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska poinformowała o działaniach powiatu w minionym kwartale i o planach inwestycyjnych na nadchodzące półrocze, czyli o wspólnej modernizacji drogi Kowalewo-Chełmonie.

Podsumowanie konkursu „Piękna Gmina" miało bardzo uroczysty charakter. Wyniki przedstawiła radna Małgorzata Szczepańska Zillmann. W XVIII edycji konkursu na najbardziej zadbaną nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej uczestniczyło 7 zagród wiejskich oraz 8 nieruchomości. Z uwagi na zbyt małą ilość zgłoszeń, konkurs w kategorii na najbardziej zadbany obiekt użyteczności publicznej oraz na najbardziej uporządkowane osiedle i najbardziej uporządkowaną wieś nie został przeprowadzony.

W tej edycji po raz pierwszy wręczono nagrodę potrójnego Arcymistrza w kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość. Został nim p. Sławomir Wiewiór z Osiedla Jana Kochanowskiego. Oprócz zaszczytnego tytułu i Monografii Kowalewa zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 3tys.zł. Potrójny Arcymistrz to osoba, która przez 6 konkursowych edycji zdobyła trzy razy tytuł Arcymistrza, a przez pozostałe zajmowała nagradzane miejsca (II lub III).

W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską I miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała pani Beata Stempska z Chełmonia, II miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje pan Jan Fiedorek z Chełmońca, IIIm i nagrodę w wys. 200zł otrzymuje pani Maria Barciszewska z Chełmońca. Natomiast wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości po 100 zł otrzymali: pan Bogdan Ziębiński z Borówna i państwo Małgorzata i Dariusz Eliasz z Chełmońca.

W kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymał pan Jan Jurkiewicz z Elzanowa, II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymali państwo Irena i Roman Żak z Osiedla Jana Kochanowskiego, III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymała pani Ewa Biesiada z Osiedla Jana Kochanowskiego. Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł otrzymała Jadwiga Żółtowska z Osiedla Jana Kochanowskiego.

Nagrody wyróżnionym przez komisję konkursową wręczali: Burmistrza Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu Tomasz Matusewicz. Panowie zachęcali do aktywnej walki o kolejne tytuły Arcymistrza.

W drugiej części radni podjęli 18 uchwał, w tym m.in. dwie uchwały dotyczące dofinansowania zadań powiatu czyli modernizacji drogi Kowalewo- Chełmonie i budowy chodnika w Sierakowie.

W czasie obrad odświętną atmosferę przerwała informacja o tragicznej śmierci syna radnej Justyny Wontorowskiej, która uczestniczyła w obradach. Po przerwie, o którą zawnioskował burmistrz miasta, maksymalnie skrócono kolejne punkty sesji.  

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 przedstawił Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Włodarz podkreślił, że udało się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje.

Planując budżet na rok 2015 założyliśmy deficyt na poziomie 7mln.zł. Pragnę poinformować, że rok zakończyliśmy nadwyżką w wysokości 3 mln. W puli środków na inwestycje 80% poszło na modernizację dróg. Pokazuje to jak ważną dla samorządu jest sprawna i bezpieczna komunikacja- podkreślał w sprawozdaniu burmistrz Andrzej Grabowski. - W związku z tragiczną informacją jaką właśnie otrzymaliśmy zachęcam, aby z całym sprawozdaniem zapoznać się już indywidualnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Małkiewicz w imieniu całej komisji zawnioskował do radnych o przyjęcie sprawozdania za miniony rok i o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu za rok 2015.   

Na zakończenie były kwiaty i gratulacje od radnych, współpracowników, delegacji z zakładów pracy i organizacji społecznych. Życzono kolejnych sukcesów w 2016r.
 img_7634.jpg
 img_7636.jpg
 img_7639.jpg
 img_7645.jpg
 img_7646.jpg
 img_7649.jpg
 img_7652.jpg
 img_7655.jpg
 img_7660.jpg
 img_7666.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!