Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Narodziny nowej tradycji, czyli Witacze Dożynkowe.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Narodziny nowej tradycji, czyli Witacze Dożynkowe. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.08.2016
witacz_3.jpgSamorząd Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza nowy konkurs związany z tradycjami dożynkowymi. Oprócz konkursu na wieńce i dekoracje dożynkowe, które możemy podziwiać w dniu dożynek na Centrum Rekreacji i Sportu, chcemy rozniecić ducha sielskości w całych wsiach. Widoczną oznaką czasu dożynkowego są tzw. przydrożne Witacze. To już nie tylko pojedyncze baby ze słomy folklorystycznie ustrojone. Często powstają dzieła sztuki, zabawne scenki rodzajowe czy symbole religijno- świeckie.

W minionych latach nieśmiało zaczęły pojawiać się pojedyncze dekoracje. Poprzez konkursową rywalizację pragniemy zachęcić mieszkańców do współpracy w sołectwach, rozwinięcia wyobraźni, a przede wszystkim do wspaniałej zabawy.

Poniżej regulamin konkursu. Karta zgłoszeniowa udziału w Sekretariacie urzędu.

 

Regulamin konkursu "Na Witacza Dożynkowego"

1. Organizator: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

2. Cel Konkursu:

- Popularyzacja tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.

- Prezentacja unikalnych walorów sołectw

- Aktywizowanie mieszkańców sołectw do udziału we wspólnych pracach,  

3. Forma:

Ustawienie na minimalny okres od 18 do 28 sierpnia br. na terenie sołectwa, w miejscu reprezentacyjnym, ekspozycji nawiązującej do tradycji dożynkowych.

4. Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie sołectwa z gminy Kowalewo Pomorskie.  Sołectwo do konkursu może dokonać jednego zgłoszenia na karcie konkursowej będącej załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19 sierpnia 2016r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w godzinach jego urzędowania.

5. Kryteria oceny:

Organizator powoła komisję konkursową spośród swoich przedstawicieli, przedstawiciela sołectwa będącego współorganizatorem dożynek oraz przedstawiciela sołectwa nie biorącego  udziału w konkursie. Komisja Konkursowa wspólnie objeżdżając zgłoszenia dokona lustracji witaczy oceniając i biorąc pod uwagę;

a) Sposób wykonania: - muszą dominować materiały związane ze świętem plonów (kłosy, snopy, ziarna, warzywa, owoce, kwiaty, sprzęt rolniczy)

b) Wygląd zewnętrzny- walory estetyczne, technika wykonania, materiał, kształt, kolor kompozycje,

c) Bogactwo użytych elementów -różnorodność zbóż ,owoców, warzyw, ziół oraz zaangażowanie mieszkańców,

d) Elementy dekoracyjne będące odzwierciedleniem indywidualnego folkloru danej wsi.

Każdy członek komisji wypełniać będzie indywidualną kartę oceny, gdzie przyznawać będzie punkty od najwyższego do najniższego, gdzie punktacja najwyższa równać się będzie liczbie zgłoszeń, a najniższa punktowi 1.

6. Nagrody i wyróżnienia:

Pula środków finansowych wynosi 1500zł. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są następujące nagrody finansowe: I miejsce 800 zł, II miejsce 400 zł, III miejsce 300 zł.  Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian wysokości poszczególnych nagród. Komisja konkursowa może również przyznać nagrody w formie wyróżnień.

Rozstrzygnięcie konkursu: Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone w dniu 28 sierpnia 2016r. przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie podczas Dożynek Parafialno-Gminnych

7. Inne istotne informacje:

- Komisja wyklucza udział w kompozycji witacza żywych zwierząt.

 

 witacz.jpg
 witacz_1.jpg
 witacz_2.jpg
 witacz_3.jpg
 witacz_4.jpg

 

(zamieszczono 1.07.2016)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!