Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Społeczność Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach dziękuje.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Społeczność Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach dziękuje. Drukuj
Wpisał: Małgorzata Gutowska   
07.07.2016

Ostatni dzwonek roku szkolnego 2015/ 2016 już za nami w związku z tym  podsumowaliśmy nasze osiągnięcia i niedociągnięcia. Nad tym drugim będziemy dalej pracować.

Jednak nie byłoby sukcesów gdyby nie było  wkładu całej społeczności zarówno uczniów, nauczycieli, jak też rodziców.

Im należą się ogromne podziękowania.

 Składamy podziękowania panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za pomoc przy budowie placu zabaw na terenie naszej szkoły.

Szczególne podziękowania należą się czuwającej nad przyjemną stroną pobytu dzieci w szkole, Radzie Rodziców z panią przewodniczącą Małgorzatą Kwiatkowską.

Wielki niespodziewany sukces, którego owoce w postaci wycieczki, zbierzemy na początku nowego roku szkolnego, to pierwsze miejsce w konkursie  ,,Ekowypady  za Elektroodpady"

To duża zasługa uczniów, rodziców, nauczycieli, jak też nieodzownego przyjaciela szkoły pana radnego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Jarosława Lewandowskiego.

Miło spędziliśmy też czas na Inauguracyjnym Dniu Rodziny, gdzie wszyscy nauczyciele pokazali, że szkoła to nie tylko nauka, ale całkiem miło można czynnie w niej odpocząć.

Ponadto w tym dniu mieliśmy również możliwość obejrzenia  interesującego  pokazu  działań strażaków  OSP Pluskowęsy.  Dziękujemy za te chwile wszystkim, na czele z prezesem panem Przemysławem Lewandowskim.

W czasie tego przedsięwzięcia  mogliśmy się też posilić przy ognisku, skonsumować  pyszne  gofry, ciasto i słodycze. Zadbali o to pracownicy szkoły, niezawodni rodzice i sponsorzy. Tutaj szczególnie serdecznie dziękujemy Państwu: Renacie Sitko, Przemysławowi Kornaś

i panu radnemu Jarosławowi Lewandowskiemu.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!