Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow "Związek Ogrodniczy w Łodzi zainteresowany przyjęciem nowych członków"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

"Związek Ogrodniczy w Łodzi zainteresowany przyjęciem nowych członków" Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
18.07.2016

Związek Ogrodniczy w Łodzi, organizacja o zasięgu ogólnopolskim, zwrócił się z prośbą o upowszechnienie informacji nt. swojej działalności. Jest to organizacja, której celem jest m.in. reprezentowanie swoich członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, konsultowanie spraw dotyczących interesów społecznych i zawodowych ogrodników, opiniowanie aktów prawnych związanych z rolnictwem i ogrodnictwem oraz występowanie z inicjatywą w zakresie konieczności zmian regulacji prawnych, a także podejmowanie interwencji na rzecz członków w przypadku naruszenia interesów i praw rolników-ogrodników.

Związek Ogrodniczy w Łodzi działa w ramach Polskiego Związku Ogrodniczego i zgodnie ze statutem upoważniony jest do przyjmowania członków z terenu całej Polski. Członkiem Związku Ogrodniczego w Łodzi może być obywatel polski, który spełnia m.in. jeden z poniższych warunków:

- zajmuje się produkcją ogrodniczą;

- pracuje zawodowo w jednostce zajmującej się produkcją, usługami, przetwórstwem lub pracą naukową na rzecz ogrodnictwa.

Związek Ogrodniczy w Łodzi zachęca do współpracy podmioty z branży ogrodniczej.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!