Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow "Związek Ogrodniczy w Łodzi zainteresowany przyjęciem nowych członków"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

"Związek Ogrodniczy w Łodzi zainteresowany przyjęciem nowych członków" Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
18.07.2016

Związek Ogrodniczy w Łodzi, organizacja o zasięgu ogólnopolskim, zwrócił się z prośbą o upowszechnienie informacji nt. swojej działalności. Jest to organizacja, której celem jest m.in. reprezentowanie swoich członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, konsultowanie spraw dotyczących interesów społecznych i zawodowych ogrodników, opiniowanie aktów prawnych związanych z rolnictwem i ogrodnictwem oraz występowanie z inicjatywą w zakresie konieczności zmian regulacji prawnych, a także podejmowanie interwencji na rzecz członków w przypadku naruszenia interesów i praw rolników-ogrodników.

Związek Ogrodniczy w Łodzi działa w ramach Polskiego Związku Ogrodniczego i zgodnie ze statutem upoważniony jest do przyjmowania członków z terenu całej Polski. Członkiem Związku Ogrodniczego w Łodzi może być obywatel polski, który spełnia m.in. jeden z poniższych warunków:

- zajmuje się produkcją ogrodniczą;

- pracuje zawodowo w jednostce zajmującej się produkcją, usługami, przetwórstwem lub pracą naukową na rzecz ogrodnictwa.

Związek Ogrodniczy w Łodzi zachęca do współpracy podmioty z branży ogrodniczej.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!